Ethiopië is een van de minst ontwikkelde landen ter wereld, met een van de hoogste cijfers van blindheid en slechtziendheid. Door slechte wegen, een tekort aan medisch personeel en een gebrek aan medicijnen is de zorg slecht toegankelijk. Daarnaast zijn er slechts 150 oogartsen op een bevolking van meer dan 102 miljoen mensen. Maar liefst 60% van deze oogartsen bevindt zich in de hoofdstad van Ethiopië.  

Vermijdbare blindheid en oogziekten tegengaan

In de noordwestelijke regio Amhara zijn meer dan 230.000 mensen blind en 808.000 mensen slechtziend. Bijna de helft van deze gevallen van blindheid is staar de oorzaak en dat kan met goede zorg voorkomen of behandeld worden. Ook trachoom komt in deze regio vaak voor. Er is een groot tekort aan goed opgeleid personeel en oogzorg.   

Als SeeYou willen we vermijdbare blindheid en oogziekten tegengaan door het oogziekenhuis van de Universiteit van Gondar te ondersteunen. Het oogziekenhuis van de Universiteit van Gondar biedt onmisbare oogzorg in dit gebied, zowel in het ziekenhuis zelf als in de landelijke gebieden er omheen die regelmatig bezocht worden door het oogzorgteam.  

Onze doelen

  • Kwalitatieve en duurzame oogzorg bieden.
  • Uitbereiding van scholingsprogramma’s en verhoging van kwaliteit daarvan.
  • De kwaliteit en kwantiteit van onderzoek verbeteren.