Van de 15 miljoen mensen in Cambodja woont 79% op het platteland. Daarvan houden de meesten zich bezig met landbouw voor eigen gebruik: ze verbouwen enkel gewassen om de eigen familie te onderhouden. 

Uitdagingen op het platteland

Het hoge aantal mensen met een handicap, het vertrek van jongeren van het platteland en de hoge mate van afhankelijkheid van de eigen landbouw, zorgt voor een grote uitdaging op het platteland van Cambodja. Door het tekort aan arbeidskrachten op het platteland verrichten ouderen nog iedere dag zwaar werk.

Op het platteland van Cambodja is armoede dan ook een serieus probleem. In het bijzonder mensen met een handicap leven onder het bestaansminimum. Dit doordat mensen met een handicap bijvoorbeeld minder goed op het platteland kunnen zaaien en planten. Daarnaast wordt in Cambodja geloofd dat het hebben van een handicap een gevolg is van slechte karma. Ze worden daardoor niet zomaar opgenomen in de gemeenschap, wat hen extra kwetsbaar maakt. Mensen met een handicap zitten daardoor gevangen in een cyclus van armoede en uitsluiting.   

Onze doelen

  • Het verbeteren van de vaardigheden en de kennis van mensen met een handicap om toegang te krijgen tot landbouwproducten.
  • Het vergroten van kennis van de organisatie betreft de uitdagingen waarmee mensen met een handicap op het platteland van Cambodja worden geconfronteerd.

Onafhankelijkheid

Boeren met een handicap ontwerpen en bouwen zelf karren voor waterverzameling- en transport. Dat is nou echte onafhankelijkheid!