Tijdens de dertig jaar lange burgeroorlog in Cambodja werden een groot aantal landmijnen geplaatst. Veel burgers werden daardoor gedood of raakten gehandicapt. Inmiddels zijn de meeste mijnen opgeruimd maar het aantal mensen met een handicap blijft wel toenemen. Verkeersongevallen, armoede, ziekte en veroudering zijn de voornaamste oorzaken.

Missende communicatievaardigheden

Partner Disability Development Service Program (DDSP) heeft, in samenwerking met SeeYou, een onderzoek uitgevoerd naar de problemen en uitdagingen waarmee mensen met een handicap geconfronteerd worden. Ook werd er gekeken naar het vermogen van de lokale autoriteiten om iets aan deze uitdagingen te doen. De conclusie uit de eerste fase van het onderzoek is dat de rechten van mensen met een handicap, ondanks de vele inspanningen en campagnes, nog steeds niet gewaarborgd zijn. De gegevens van de tweede fase van het onderzoek worden momenteel verwerkt.

Er moet nog veel werk worden verzet, op lokaal- provincie- en nationaal niveau, om de behoeften en rechten van personen met een handicap aan te kaarten bij besluitvormers. Mensen met een handicap missen echter vaak de nodige communicatievaardigheden om te lobbyen voor hun rechten.

Onze doelen

Het doel van het project is om de communicatievaardigheden van mensen met een handicap te vergroten, zodat zij op kunnen komen voor hun rechten. Onze doelen zijn:

  • Mensen met een handicap in plattelandsgebieden zijn communicatievaardig.
  • De capaciteit van de bestaande structuur van ‘Community Disability Representatives’ (CDR) en ‘Village Disability Representatives’ (VDR) wordt vergroot om personen met een handicap en lokale autoriteiten effectief te ondersteunen bij het aanpak van problemen.
  • Lokale autoriteiten krijgen meer inzicht in de uitdagingen van personen met een handicap en maken hun project of dienst inclusief.
  • Een betere samenwerking met de Disability Action Council (DAC) en de Stichting Personen met een handicap (PWDF).
  • Documentatie van geleerde lessen en ‘best practices’, inclusief het ontwikkelen van relevante implementatierichtlijnen.