In Ethiopië wonen naar schatting 7,8 miljoen mensen met een handicap. Dit is maar liefst 9,3% van de bevolking. Twee derde van hen heeft een leeftijd waarop ze kunnen werken. Maar door uitsluiting en een slechte toegang toegang tot onderwijs, krijgen zij vaak deze kans niet. Degene die wel werk vinden, werken vaak onder hun niveau, hebben een te lage loon of doen werk met vele risico’s.

Vakonderwijs en zicht op werk

Met het EmployAble programma willen we de hoge werkeloosheid onder jongeren met een handicap terugdringen. Dit doen we door vakonderwijs inclusief te maken voor jongeren met een handicap en door deze jongeren te begeleiden naar werk. Zodat zij weer zicht krijgen op een stralende toekomst.

Dit wordt gedaan voor en door jongeren met een handicap: de zogenaamde ‘facilitators’. Facilitators zijn jongeren die zélf een handicap hebben, en dus goed weten wat het betekent om met een handicap te leven, en barrières te overwinnen. Facilitators worden opgeleid om ándere jongeren met een handicap te motiveren deel te nemen aan het programma. Wie kan dat nou beter doen dan leeftijdsgenoten die heel goed weten waar je tegenaan loopt als gehandicapte jongere? Daarnaast hebben facilitators de taak om vakscholen en werkgevers te adviseren in toegankelijke opleidingen en werkplekken. Het advies van ervaringsdeskundigen maakt indruk!

Hierbij bouwt SeeYou, samen met onze partner ECDD in Ethiopië, voort op de lessen die we hebben geleerd van de eerste twee fases van dit project. Nu is het zaak dat we op basis van de resultaten en kennis die we hebben opgedaan uit voorgaande jaren kunnen groeien. Ons doel is dat eind 2025 10.000 jongeren met een handicap een werkplek hebben, hun bedrijf hebben laten groeien of hebben deelgenomen aan trainingen of andere activiteiten.

In dit project werken we samen met Woord en Daad, een ontwikkelingsorganisatie met veel ervaring met beroepsonderwijs in Ethiopië, in samenwerking met diverse Ethiopische partners. Deze partners zullen participeren in het EmployAble-programma.

Onze doelen

  • Instellingen voor beroepsonderwijs motiveren en ondersteunen het onderwijs toegankelijk te maken voor jongeren met een handicap.
  • Werkgevers motiveren en ondersteunen een inclusieve werkvloer en werkcultuur vorm te geven.
  • Een netwerk van jonge professionals met een handicap, die een rol vervullen als facilitator, oprichten en ondersteuning bieden.
  • Jongeren met een handicap op termijn een duurzaam inkomen (via werk of ondernemerschap) bieden via beroepsonderwijs en arbeidsbemiddeling.

Publicatie

Lees hier meer over onze ervaringen met vaktraining voor jongeren met een handicap: I Am EmployAble.

Het verhaal van Adanech

Sinds een half jaar na haar geboorte heeft Adanech een visuele beperking. Ze is opgegroeid met het idee dat dit een straf was voor oppervlakkig leven
van haar ouders. Ze is een echte doorzetter die de moeilijkheden die ze tegenkomt wil overwinnen. Momenteel volgt ze een training in het maken van meubels van bamboe. Ze is vastberaden om haar opleiding af te ronden en een eigen bedrijf te starten.

“Ik kan veel meer dan iemand die geen handicap heeft zich kan voorstellen”

Adanech uit Ethiopië

‘Ik heb wat aanpassingen en hulp nodig en dat neem ik graag aan. De rest is aan mij om het af te maken.’