Veel mensen in Mozambique, Rwanda en Ethiopië hebben geen tot weinig toegang tot goede gezondheidszorg. Voor mensen met een handicap is de toegang tot goede zorg moeilijker.

Inclusieve zorg voor iedereen

Met ons Every Life Matters project richten we ons op de ontwikkeling van inclusieve praktijken op het gebied van seksuele- en reproductieve gezondheid (SRH), en oogzorg. We werken samen met 14 gezondheidscentra (9 SRH-gezondheidscentra en 5 oogzorgafdelingen/ ziekenhuizen) in drie landen: Mozambique, Ethiopië en Rwanda. Het hoofddoel van het project is het ontwerpen, testen en aanpassen van interventies die inclusief zijn voor mensen met een handicap, het stimuleren van samenwerking tussen zorgverleners, gehandicaptenorganisaties en gespecialiseerde instellingen die werkzaam zijn op het gebied van gezondheid.

Every Life Matters omarmt een duurzame benadering van programmaontwikkeling en -implementatie: we richten ons op mensen met een handicap, maar werken samen met de hele gemeenschap. Zodat iedereen gebruik kan maken van inclusieve en aangepaste diensten. Het project besteedt aandacht aan de duurzaamheid van zijn praktijken, waarbij lokale zorgverleners, maatschappelijke organisaties en overheidsactoren worden betrokken bij het ontwikkelen en contextualiseren van hun inclusieve gezondheidszorgervaringen.

Onze doelen

  • Ontwikkelen en gebruiken van dataverzameling, tools, curricula en IEC-materialen in de gezondheidsfaciliteiten.
  • Capaciteitsopbouw van eerstelijns zorgverleners en toegankelijkheid van gezondheidsfaciliteiten, -diensten en -producten.
  • Interventies op het gebied van oogzorg en SRH.
  • Communicatie en belangenbehartiging ter bevordering van inclusieve gezondheidszorg van personen met een handicap. Met name in oogzorg en SRH door gehandicaptenorganisaties en andere maatschappelijke organisaties.

Onze partners

Met het project Every Life Matters werken we samen met partners. SeeYou is verantwoordelijk voor coördinatie tussen de drie landen, het leerplatform en de aansturing van de landenteams. Samen maken we de zorg toegankelijk voor iedereen. Met de volgende partners werken we samen:

  • Rwanda – Umbrella Organisation of Persons with Disabilities in the Fight against HIV/Aids and in Health Promotion (UPHLS).
  • Ethiopië – Ethiopian Center for Disability and Development (ECDD).
  • Mozambique – COMUSANAS.

Meer informatie?

Wil je meer informatie ontvangen over ons Every Life Matters project? Neem dan contact op met Klaas Aikes, k.aikes@seeyoufoundation.nl.