In Indonesië wonen 250 miljoen mensen, van wie ongeveer 11% een handicap heeft: zo’n 27,5 miljoen mensen. Mensen die al een handicap hebben, leven vaak aan de rand van de samenleving. Zij ervaren verschillende barrières om mee te doen in de samenleving, onderwijs en op de arbeidsmarkt.

Onze doelen

Met het project Inclusive Village willen we overheidsactiviteiten en ontwikkelingsprojecten op dorpsniveau inclusief maken voor mensen met een handicap. Dit doen wij in nauwe samenwerking met de lokale partner Disability Development Services Program (DDSP). Onze aanpak:

  • Vergroten van de bekendheid van het project Inclusive Village en daarmee de oproep tot inclusie van mensen met een handicap.
  • Verhogen van de kansen voor mensen met een handicap, zodat zij zichzelf en hun gezin kunnen onderhouden.
  • Aangaan van strategische partnerschappen op dorpsniveau in diverse sectoren. 
  • Training van PRY-stafleden om overheid, ontwikkelingshulporganisaties en leiders in de gemeenschap te stimuleren om standaard mensen met een handicap te betrekken in de samenleving.

Bakkerij als voorbeeld voor dorpsinclusie

Makmur bakkerij, een groepsinitiatief van de gehandicaptenorganisatie Bangelen, werd door de overheid als voorbeeld gebruikt als model voor dorpsinclusie. De bakkerij heeft een sterk concept. De bakkerij bakt traditionele Bagaleense cake en heeft een gemeenschap in de buurt uitgenodigd om deel uit te maken van het bedrijf. Van het begin af aan waren er vele stakeholders die betrokken waren. Zij droegen bij aan de verbetering en verduurzaming van het bakkerijconcept.

Dit gebeurde tijdens een door de overheid georganiseerd forum. Tijdens het forum konden bedrijven initiatieven op dorps- en gemeenschapsniveau uitwisselen met elkaar. Dankzij Makmur Bakkerij werden er meerdere perspectieven gegeven aan het toewijzen van budgetten voor dorpsontwikkeling. Voorheen werd bij dorpsontwikkeling vooral aan infrastructuur gedacht, maar door het bestaan van Makmur bakkerij is er nu meer openheid om aan andere mogelijkheden te denken.