Veel kinderen met een visuele beperking kunnen niet naar school. Het onderwijs is niet toegankelijk en leerkrachten hebben vaak niet de kennis en vaardigheden om hen onderwijs te geven. Toekomstmogelijkheden voor kinderen die niet kunnen lezen en schrijven zijn beperkt en een toekomst in diepe armoede dreigt. Juist daarom wil SeeYou dat zoveel mogelijk kinderen, ook met een visuele beperking, toegang hebben tot onderwijs.  

Bewustwording 

Om dit te bereiken, is het belangrijk dat we een omgeving creëren waarin kinderen met een visuele beperking niet worden gediscrimineerd maar worden ondersteund door school, hun familie en de gemeenschap. Bewustwording is hierbij heel belangrijk. Daarom worden zowel ouders van kinderen met een visuele beperking als ook de gemeenschap waaruit ze komen, leerkrachten en klasgenootjes geïnformeerd over het belang van inclusief onderwijs.   

Inclusief onderwijs 

Inclusief onderwijs wordt gezien als de beste manier om kinderen met een beperking een plek te bieden waar zij zich kunnen ontwikkelen. Inclusief onderwijs betekent dat kinderen met én zonder beperking in een klaslokaal zitten. Zo is er ruimte voor diversiteit en leren van elkaar. Om dit te realiseren is het nodig leerkrachten te trainen. Inclusief onderwijs vraagt vaardigheden van de leraren om een leeromgeving te creëren die voor alle kinderen passend is. Daarnaast moeten gebouwen toegankelijk zijn en lesmateriaal beschikbaar zijn voor ieder kind.   

Hoe doen we dit? 

In dit proces spelen leerkrachten een belangrijke rol. Zij moedigen ook de kinderen die school hebben verlaten aan om terug te keren. Door voorlichtingscampagnes wordt aan dit thema extra aandacht besteedt. Bijvoorbeeld met posters op scholen en activiteiten rondom speciale thema dagen.   

In dit project werken we samen met de afdeling inclusief onderwijs van het bisdom Kabgayi in Rwanda. Daarnaast wordt er in dit programma samengewerkt met onderwijsautoriteiten.  

Onze doelen 

  • Kinderen met een visuele beperking hebben toegang tot inclusief basis- en middelbaar schoolonderwijs. 
  • Kinderen met een visuele beperking krijgen persoonlijke begeleiding. Zij worden ondersteund door de school, familie en de gemeenschap.    
  • Inclusief onderwijs wordt uitgevoerd in vier districten en is een voorbeeld voor andere delen van Rwanda. 

Fabrice 

Fabrice zit in het derde jaar van de lagere school. Door zijn oogaandoening had hij moeite met het volgen van de lessen, kon hij niet goed lezen en was zijn handschrift onleesbaar. Hij liep een achterstand op. Zijn klasgenootjes wilden niet met hem spelen en plaagden hem omdat hij het schoolbord niet goed kon lezen.  

De directrice van de school van Fabrice volgde een voorlichtingsbijeenkomst en hoorde daar over de mogelijkheden voor kinderen met een visuele beperking. Zij adviseerde de ouders van Fabrice de ogen van hun zoon te laten onderzoeken in Kabgayi oogziekenhuis Hier werd Fabrice geopereerd waardoor zijn zicht is verbeterd. Sinds de operatie kan Fabrice beter zien en heeft hij meer zelfvertrouwen. En in de klas? Fabrice speelt met zijn klasgenootjes en ook de les volgen gaat beter. Om het bord te lezen heeft Fabrice een kijker (monoculair) en voor zijn schriften een vergrootglas. En wat hij later wil worden? Fietsenmaker!

Doneren?

Help mee!

Voor een relatief klein bedrag maak je een groot verschil in het leven van kinderen als Fabrice.

Doneer direct

Voor 16 euro krijgt een kind met een handicap aangepast lesmateriaal.

Voor 25 euro zet je studieboeken om in braille.

Voor 41 euro krijgt een kind medische hulpmiddelen om onbeperkt mee te kunnen doen.