Wist je dat in ontwikkelingslanden slechts 10% van de kinderen met een (visuele) beperking naar school gaat?

Met jouw steun kunnen we het leven van deze kinderen veranderen. Vele van hen kunnen met goede medische zorg, de juiste visuele hulpmiddelen en wat extra ondersteuning gewoon met hun leeftijdgenootjes naar schoolgaan.

Onderwijs voor iedereen

SeeYou zet zich samen met het bisdom van Kabgayi in voor inclusief onderwijs. Ons doel is dat kinderen met een visuele beperking samen met ziende leeftijdsgenootjes in de klas zitten.

Voor bepaalde ouders is het een uitdaging om hun slechtziende kinderen te ondersteunen en begeleiden. In de Rwandese samenleving is het dragen van een bril en oogzorg een illusie voor de armere bevolking. Ze beschouwen dit als een luxe voor de rijken. Daardoor worden er vele kinderen met een visuele beperking niet begeleid.

Samen met onze partner zorgen we ervoor dat deze kinderen de nodige medische, technische en pedagogische begeleiding krijgen. We werken met een systeem van rondtrekkende leerkrachten. Deze leerkrachten hebben verschillende opleidingen gevolgd rond slechtziendheid en blindheid. Deze gespecialiseerde leerkrachten vormen de link tussen de ouders van kinderen met een visuele beperking, de school waar het kind les volgt en het oogziekenhuis die medische zorg verstrekt.

Onze doelen

  • Ondersteunen van slechtziende kinderen door oogzorg te verlenen in samenwerking met de Kabgayi Eye Unit.
  • Een gunstige omgeving creëren voor slechtziende kinderen die naar katholieke scholen in het bisdom Kabgayi gaan.
  • Mogelijk maken dat deze slechtziende kinderen hun volledige potentieel bereiken, zowel academisch en sociaal. Dit doen we door hen sociaalpedagogische steun te bieden door de rondtrekkende leraren.
  • Versterken van de vaardigheden van rondtrekkende leraren in de aanpak van inclusief onderwijs.

Het verhaal van Yvelise

Yvelise een prachtig voorbeeld van dit project. Ze is vijftien en woont in het zuiden van Rwanda.

“De hulp die ik heb gekregen, heeft mijn leven veranderd!”

Yvelise uit Rwanda

“Onderwijs moet er voor iedereen zijn,” vertelt Yvelise. “Dankzij de steun van SeeYou kan ik studeren zoals alle andere kinderen, en een gewoon leven leiden.”

De jonge Yvelise krijgt het idee dat ze niet goed kan lezen en anders is dan haar klasgenootjes. Ze moet vaak opstaan en naar voren in de klas gaan om het bord te kunnen lezen. Bovendien heeft ze regelmatig last van rode, jeukende en pijnlijke ogen.

Gelukkig kan ze op consultatie in het oogziekenhuis in Kabgayi. Jaarlijks voeren plaatselijke oogartsen hier meer dan 6.000 operaties uit, dankzij de steun van onze achterban.

Yvelise is vastbesloten dat haar visuele beperking haar toekomst niet in de weg mag staan. Ze is erg ambitieus, studeert hard en behaalt schitterende cijfers. “Het liefst zou ik economie gaan studeren in de Verenigde Staten, aan de John Hopkinsuniversiteit. Daarna wil ik terugkomen naar Rwanda en mijn land verder helpen ontwikkelen. Dat is mijn grote droom.”

Credits: Light for the World Belgium

Help jij mee aan inclusief onderwijs?

Jouw donatie maakt het verschil!

Met jouw hulp kunnen wij andere jongeren zoals Yvelise inclusief onderwijs aanbieden. Zo krijgen zij zicht op een goede toekomst.

Doneer direct

Voor €16 krijgt een kind met een handicap aangepast lesmateriaal

Voor €25 zet je studieboeken om in braille

Voor €41 krijgt een kind medische hulpmiddelen om onbeperkt mee te kunnen doen