Het My Body My Future-programma richt zich op de ontwikkeling van jongeren, met name meisjes. We geven seksuele voorlichting aan jongeren en wijzen hen op hun rechten. Bescherming van deze jongeren is van groot belang omdat ze zeer kwetsbaar zijn. Zo strijden we tegen kinderhuwelijken, tienerzwangerschappen en genitale verminking van vrouwen. Als programmapartner is SeeYou verantwoordelijk voor de inclusie van jongeren met een handicap. Ook ontwikkelen we inclusieve concrete maatregelen en initiëren we nieuwe partnerschappen binnen het opgezette programma. 

My Body My Future wordt geïmplementeerd door Plan International Finland in samenwerking met SeeYou.

Onze doelen

  • Jongeren met of zonder handicap beschikken over kennis en de juiste houding en gedrag die nodig zijn om zelfstandige en gezonde beslissingen te nemen op het gebied van hun seksuele rechten. 
  • Ouders, leiders en leden van de gemeenschap beschikken steeds meer over kennis, de juiste houding en gedrag om meisjes gelijk te behandelen en keuren het kinderhuwelijk en alle geweld tegen meisjes met en zonder beperkingen af. 
  • Maatschappelijke organisaties worden steeds meer betrokken en mobiliseren anderen voor gendergelijkheid en de rechten van meisjes op seksueel gebied. 
  • Overheden en lokale autoriteiten prioriteren het recht van meisjes op seksueel gebied in beleidskaders en pakken seksueel geweld en schadelijke praktijken in hun werk aan.