Ongeveer 9,5% van de Cambodjaanse bevolking ouder dan 5 jaar leeft met een beperking. Zij hebben vaak geen eerlijke kans tot een onderwijs en werk.  

Het ACCESS programma

Samen met partnerorganisaties wil SeeYou ervoor zorgen dat mensen met een beperking dezelfde kansen krijgen als anderen. Via onze lokale partner People’s Action for Inclusive Development (PAfID) werken we samen met de Cambodjaanse overheid, gehandicaptenorganisaties, werkgevers, bedrijven, mensen met een handicap en zakelijke netwerken om de implementatie van het National Disability Strategic Plan te ondersteunen. Het ACCESS programma heeft als doel om de toegang van mensen met een beperking tot onderwijs en werk te vergroten en de kennis over inclusie van mensen met een beperking te vergroten.

Onze doelen

  • Betere kansen voor mensen met een beperking op het gebied van gezondheid, onderwijs en economie.
  • Mensen met een beperking dragen bij en nemen deel aan het gezins-, gemeenschaps- en politieke leven.
  • Mensen met een beperking ervaren minder discriminatie.
  • Ervoor zorgen dat mensen met een beperking een gevoel van eigenwaarde, zelfvertrouwen en onafhankelijkheid hebben.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over het ACCESS programma? Klik op de button hieronder en lees meer over het programma.