In Ethiopië leven ongeveer 2,8 miljoen mensen met een visuele beperking. 1,3 miljoen mensen daarvan zijn blind. Ongeveer de helft van hen kan met een staaroperatie hun zicht weer terug krijgen. Veel anderen zijn acuut blind geraakt door ooginfecties of door onbehandelde oogproblemen. In het hele land werken zo’n 200 oogartsen, wat veel te weinig is voor de bevolking van 102,4 miljoen inwoners. De meeste van hen werken in de stedelijke gebieden. Op het platteland is nauwelijks (oog)zorg beschikbaar.

Mobiele oogzorgteams

Het grootste deel van de oogartsen in Ethiopië is gevestigd in de hoofdstad Addis Abeba. Samen met onze lokale partnerorganisatie Grarbet Tehadiso Mahber (GTM), werken we in twee gespecialiseerde oogzorg ziekenhuizen in Centraal-Ethiopië; Batajira en Batu. Voor mensen die wonen op het platteland zijn deze centra nog steeds ver gelegen. Deze mensen bereiken we via onze mobiele oogzorgteams vanuit de oogzorgcentra in Butajira en Batu.

Onze belangrijkste doelgroepen zijn gemarginaliseerde kinderen, jongeren, meisjes, vrouwen en mannen met een lichamelijke handicap die geen toegang hebben tot de oogzorgcentra voor de behandeling van oogziekten. Deze kwetsbare doelgroepen bereiken we door middel van een gerichte mobilisatie van de gemeenschap en evenementen voor het creëren van bewustwording.

Onze doelen

Een operatie, bril of medicijnen maken soms al een wereld van verschil tussen langs de kant staan of meedoen. Met het project wil SeeYou de kwaliteit van leven verbeteren van mensen met een visuele beperking of mensen die hier een risico op lopen. Dit doen we door voorlichting, preventieve-, herstellende- en revalidatiezorg aan te bieden in Zuid-Ethiopië. Daarnaast hebben we de volgende doelstellingen:

  • Het aantal personen dat op oogaandoeningen wordt gescreend is toegenomen met 40%.
  • Het aantal uitgevoerde operaties bij patiënten met oogziekten is toegenomen met 30%.
  • Het aantal oogcorrecties dat wordt uitgevoerd bij personen met een niet-gecorrigeerde oogafwijking is toegenomen met 30%.

Dit doen wij niet alleen. Dankzij donoren zoals het Bartiméus Fonds kunnen oogaandoeningen voorkomen en behandeld worden.

Het verhaal van Jitu

Jitu was 6 jaar toen ze pijn in beide ogen kreeg. Haar ogen traanden voortdurend en ze kon niet goed zien. Jitu’s ouders besloten haar naar een van de mobiele oogklinieken te brengen.

Na onderzoek bleek het meisje trachoom te hebben, een ontsteking in het oog die veel voorkomt op het platteland. Een operatie kon haar het zicht weer teruggeven. En met succes! Jitu en haar familie stralen van blijdschap. Ze zijn dankbaar voor de operatie en zorg. Zonder hulp was Jitu blind geworden.