In Rwanda, met ruim 10 miljoen inwoners, leeft meet dan de helft van de bevolking in armoede en moet rondkomen van omgerekend minder dan 2 euro per dan. De armoedige situatie heeft als gevolg dat kinderen (onnodig) blind worden.

Voorkoombare blindheid

Soms wordt kinderblindheid veroorzaakt door oogziektes die kinderen krijgen door het drinken van verontreinigd drinkwater. Soms door oogziektes die goed behandeld hadden kunnen worden als er direct kwalitatieve zorg zou zijn geboden. Uit recent onderzoek komt naar voren dat in ruim 80% van de gevallen de blindheid voorkomen had kunnen worden.

Voor een kind in Rwanda zijn de gevolgen van het verliezen van zijn of haar zicht immens. Naar school gaan is lang niet altijd meer mogelijk en op latere leeftijd een baan krijgen wordt heel moeilijk. De kinderen en ook hun families komen in veel gevallen terecht in een cyclus van armoede en als gevolg van de beperking vaak ook in een sociaal isolement. 

Als SeeYou Foundation willen we ons ervoor inzetten dat er een einde komt aan voorkombare kinderblindheid in het Zuidwesten van Rwanda. Via dit project willen we bijdragen aan het grotere doel dat er geen voorkombare kinderblindheid meer voorkomt in het Zuidwesten van Rwanda. We willen dat kinderen niet langer hun zicht verliezen en als gevolg daarvan terecht komen in een leven gekenmerkt door armoede en sociale uitsluiting. We willen dat ze naar school kunnen blijven gaan zodat ze ook als ze ouder zijn een baan kunnen zoeken.

In dit project werkt SeeYou samen met lokale partner Kabgayi Eye Unit.

Onze doelen

  • Oogzorgmedewerkers zijn getraind en in staat om oogzorg te bieden.
  • Lokale ziekenhuizen/klinieken hebben de noodzakelijke instrumenten en medicijnen voor het bieden van oogzorg.
  • Verbeterde oogzorg in het Zuidwesten van Rwanda.
  • Ouders/verzorgers in het zuiden en westen van het land weten wat kinderblindheid is en weten wat ze kunnen doen om dit te voorkomen.

Vlekjes in haar ogen

Vlak na de geboorte ontdekt Moeder Sarah bij de kleine Emmanuella witte vlekjes op de ogen. Ze worden doorgestoord naar het ziekenhuis. Daar kan Emmanuella geopereerd worden. Na een dag mag het verband van de ogen. Het kleine meisje volgt vol interesse het lichtje dat de oogarts vastheeft. Ze is alert en kijkt vol verwondering rond. De operatie is geslaagd!