Het wordt ieder jaar onveiliger op de wegen van Cambodja. In 2019 rapporteerde de verkeerspolitie 4.121 verkeersongevallen en 8.122 slachtoffers, waaronder 1.981 doden. Het aantal ernstig gewonden steeg in 2019 met 1371 slachtoffers vergeleken met het jaar ervoor. De verwachting is dat dit aantal in de komende jaren opnieuw zal stijgen. Als gevolg van de vele verkeersongevallen, neemt ook het aantal mensen met een handicap toe.

Gebrek aan goede en veilige wegen

Mensen met een handicap worden vaak buitengesloten bij de ontwikkeling van hun gemeenschap. Wegeninfrastructuur is daar een voorbeeld van. Momenteel richt de verkeersveiligheid zich vooral op het tegengaan van handicaps. Niet op de inclusie van mensen met een handicap in het verkeer. Mensen met een handicap worden weinig tot niet betrokken bij het ontwerpen van wegen en programma’s voor verkeersveiligheid. Omdat zij behoren tot de armste groepen in de samenleving, is het juist belangrijk dat zij gebruik kunnen maken van goede en veilige wegen.

Onze doelen

Het project wil de inclusie van mensen met een handicap in verkeersveiligheidscampagnes en planningsprocessen blijven versterken en verbeteren. Onze lokale samenwerkingspartner is het Cambodjaanse Rode Kruis.

  • Mensen met een handicap betrekken in campagnes voor toegankelijke infrastructuur en publieke voorzieningen.
  • Het ondersteunen van jongeren met een handicap om actief mee te doen in jongerenclubs en campagnes voor betere verkeersveiligheid.
  • Het versterken van de capaciteit en projectmiddelen met netwerken rondom verkeersveiligheid, organisaties voor mensen met een handicap en de privésector.
  • Kennisopbouw bij het Rode Kruis op het gebied van bewustzijn, inclusie en het stimuleren van deelname van mensen met een handicap in andere projecten.

Het verhaal van Mok Soeam

Tijdens een samenkomst over de verkeersveiligheid in het Kandek district in Cambodja, vertelde Mok Soeam: “Door het verkeersveiligheid programma zetten mensen met een handicap zichzelf als Rode Kruis vrijwilliger in voor veilig verkeer. Zij hebben ervoor gezorgd dat de rechten van mensen met een handicap op de kaart zijn gezet.”

“Álle mensen hebben recht op veilig reizen!”

Mok Soeam uit Cambodja

“Op deze manier wordt veilig verkeersgedrag aangemoedigd. Het brengt een verandering in het denken van mensen over hun gedrag wat met als doel: het voorkomen van handicaps en dood door verkeersongelukken.”

Hij voegt eraan toe dat er de laatste acht maanden in zijn dorp niemand overleden is of gehandicapt geraakt door verkeersongelukken om de simpele reden dat er geen ongelukken zijn gebeurd. Volgens hem zijn mensen voorzichtiger geworden, blijven ze rechts rijden, en houden ze een veilige snelheid aan! Toch ziet hij nog behoefte aan campagnes. Met name voor jongeren die de neiging hebben te hard te rijden en daardoor een gevaar vormen voor fietsende kinderen die onderweg naar school zijn.