Het Every Life Matters project draait om goede gezondheidszorg voor mensen met een (mentale of psychosociale) beperking. Want in Indonesië hebben deze mensen vaak geen toegang tot goede zorg. Bovendien is het moeilijk voor mensen met een beperking om zich onderdeel te voelen van de gemeenschap waarin ze wonen. Ze worden vaak anders behandeld en in sommige gevallen zelfs verstoten uit de familie. Ze worden onterecht gezien als minderwaardig.  

We zijn enorm dankbaar voor deze nieuwe samenwerking en kijken uit naar de positieve impact die we samen kunnen maken.

Over Fundatie Charitas

De Fundatie Charitas is een organisatie van de Rooms-Katholieke Kerk, ontstaan uit de Congregatie Zusters Franciscanessen van Charitas. Deze organisatie zet het werk van de zusters voort door financiële steun te geven aan initiatieven die hun visie delen.