Wie bepaalt waar de waterpompen komen?  

We hebben vier regio’s op het oog: Sankura, Lanfuro, Sodo en Mareko. In nauwe samenwerking met de lokale gemeenschap kijken we welke plekken het meest geschikt zijn. Zij weten op welke plaatsen de urgentie het grootst is.  

Wat voor pompen zijn het?  

We boren gaten tot 50 meter diep. De diepte hangt af van de waterkwaliteit en wat er in de bodem wordt aangetroffen. Lokale waterexperts zullen dit proces begeleiden. De waterput wordt uitgerust met een handpomp, die makkelijk in gebruik is.  

Wat zijn de kosten?  

De bouw van één waterpomp kost zo’n 13.500 euro. Maar we willen er ook graag voor zorgen dat de pomp duurzaam in gebruik is. Daarom zetten we watercomités op, voorzien we hen van gereedschap en geven we voorlichting over schoon water en hygiëne op scholen. Dit laatste is belangrijk omdat mensen zich niet altijd bewust zijn van het belang van schoon water. Dit project kost – inclusief het bouwen van de waterpomp – 24.500 euro.  

In nauwe samenwerking met de lokale gemeenschap kijken we welke plekken het meest geschikt zijn. Zij weten op welke plaatsen de urgentie het grootst is.  

Hoeveel mensen profiteren van een pomp?

Naar schatting profiteren er ongeveer 1200 mensen van één waterpomp en het programma daaromheen. Dat betekent dat het dus ongeveer 20 euro kost om iemand duurzaam toegang te geven tot schoon water.  

Wat gebeurt er als de pompen geplaatst zijn?  

Mensen dragen bij aan de onderhoudskosten met een vast bedrag per maand. Er wordt een beveiliger ingehuurd, die de wacht houdt bij het waterpunt. En er wordt een watercomité opgezet en getraind, die verantwoordelijk is voor het onderhoud van de waterpomp.  

Help jij mee?

Steun het project hieronder, zodat we zo snel mogelijk kunnen starten met de realisatie van de eerste waterpomp.