Klik hier om de poster te downloaden.

En dit is slechts een greep uit onze resultaten! Toch zijn deze cijfers niet het belangrijkste. De mensen achter de cijfers, zij vormen de kern van ons werk. 

Jouw steun en betrokkenheid in het afgelopen jaar zijn van grote waarde geweest. We danken jou hartelijk voor de samenwerking. Samen zijn we SeeYou. Mensen met en zonder beperking, die elkaar zien, horen en een stem geven. Iedereen telt! Omdat we geloven dat ieder mens kostbaar en waardevol is. 

Wil je het jaarverslag van SeeYou over 2021 lezen?