Adopteer een project

SeeYou wil meer jongeren met een visuele beperking uit hun isolement halen. Dat doen we door vakopleidingen toegankelijk te maken en docenten te trainen. Hoeveel jongeren wilt u met uw kerk begeleiden naar vakonderwijs en werk? 

Zorgt uw gemeente dat mensen met een handicap gezien worden?

Adopteer een medisch team

De mobiele teams van de oogkliniek van Arba Minch in Ethiopië reizen naar afgelegen gebieden om mensen te behandelen. Met uw kerk kunt u ervoor zorgen dat het aantal mobiele teams wordt uitgebreid. 

Met simpele behandelingen kunnen we samen blindheid voorkomen.

Bij SeeYou kunt u kiezen voor nog veel meer projecten. Wanneer u een project of medisch team adopteert, krijgt u van ons alle informatie die u nodig hebt om het project onder de aandacht te brengen van uw gemeente. We verzorgen graag een informatieve gemeente-avond in uw kerk, we leveren beeldmateriaal of zorgen ervoor dat u contact kunt leggen met mensen in het land zelf, zodat het project nog meer gaat leven.

Bent u geinteresseerd om met uw kerk een project of medisch team te adopteren? Neem voor meer informatie contact op met onze relatiebeheerder Jacobine den Hertog en mail naar j.denhertog@seeyoufoundation.nl