SeeYou heeft de volgende keurmerken en registratie:

CBF-Erkend Goed Doel

SeeYou is een Erkend Goed Doel. Dat betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Toezichthouder CBF controleert dit. Zo weet u zeker dat wij bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met elke euro en verantwoording afleggen en ons onafhankelijk laten controleren.  

ANBI

SeeYou is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI-instelling. Dat betekent dat jouw giften aan de stichting aftrekbaar zijn voor de Inkomstenbelasting.

ISO 9001

SeeYou is ISO 9001 én Partos 9001 gecertificeerd. Deze certificering betreft de interne en externe primaire processen die regelmatig worden getoetst en bijgesteld. Processen, procedures, werkinstructies en standaarddocumenten zijn opgenomen in het kwaliteitshandboek dat de basis vormt voor het kwaliteitsbeheersingssysteem.

Gedragscodes

SeeYou onderschrijft de Partos Gedragscode uit 2018. Hierin zijn richtlijnen opgenomen over samenwerking met maatschappelijke organisaties in het Zuiden, de inrichting van een professionele organisatie, en afspraken rond communicatie en fondsenwerving. 

Kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking zijn de primaire doelgroep van SeeYou. Uit ervaring -maar ook uit talloze onderzoeken- weten we dat deze doelgroep een aanzienlijk hoger risico loopt op misbruik dan mensen zonder handicap. Daarom besteedt SeeYou veel aandacht aan het voorkomen van ongewenst gedrag en misbruik. Alle medewerkers, partnerorganisaties ondertekenen onze gedragscode ‘Safeguarding’. 

SeeYou werkt altijd met middelen die ons door anderen (donateurs, fondsen, stichtingen) worden toevertrouwd. We volgen richtlijnen, zoals verwoord in onze ‘Anti-corruption policy’ om het risico op misbruik van middelen te verkleinen. 

Klachten 

Wij doen ons uiterste best om alle partijen die betrokken zijn bij ons werk zo goed mogelijk te bedienen. Toch gaat er wel eens iets mis. Wanneer er niet aan jouw verwachtingen is voldaan, dan vernemen wij dat graag van je via klachten@seeyoufoundation.nl. Jouw reactie is waardevol om onze dienstverlening te verbeteren!

Privacy statement