Onze aanpak

Kinderen en volwassenen met een handicap, zeker in de landen waar SeeYou werkt, hebben te maken met verschillende barrières. Denk aan het ontbreken van toegang tot goede (oog)zorg, hulpmiddelen, fysiotherapie, vervoer en communicatiemiddelen. Toch geven mensen met een handicap aan dat dit niet de grootste barrière is. Stigma en vooroordelen in hun lokale gemeenschap zijn dat wél.

SeeYou wil bijdragen aan een gemeenschap waar plaats is voor iedereen. Daarom strijden wij samen met mensen met een handicap tegen discriminatie. We versterken belangenvertegenwoordigers (denk aan lokale oogverenigingen, of bredere gehandicaptenbewegingen) om hun stem te laten horen richting de overheid. We gaan in gesprek met zorg- en onderwijsinstellingen en werkgevers. We delen concrete oplossingen hoe inclusief onderwijs, zorg en werk concreet vorm kan worden gegeven. We beïnvloeden regelgeving (denk bijvoorbeeld aan curricula voor onderwijs) en stimuleren dat mensen met een handicap onderdeel worden van besluitvorming.

Doneren?

Help mee

Jij kan een groot verschil maken in het leven van mensen met een beperking.

Doneer direct

Voor 7,50 euro maak je een oogonderzoek mogelijk voor een kind met een visuele beperking.

Voor 25 euro zet je lesmateriaal om in braille.

Voor 40 euro geef je voor een vakopleiding en begeleiding.

Aandacht voor mensen met een handicap

Ley Hoeub was 14 maanden oud toen ze polio kreeg. Opgroeiend met een handicap, kreeg ze veel te maken met discriminatie. Door klasgenoten en zelfs door haar familie. Ze kreeg geen steun van haar dierbaren om mee te doen met activiteiten en evenementen in haar dorp.

Ze werkte hard om haar omgeving ervan te overtuigen dat ze wél talenten en vaardigheden had. Nadat ze haar bachelorsdiploma behaalde, zocht ze een baan. Maar zonder succes. Ze kreeg afwijzing na afwijzing. Omdat ze vrouw is én een handicap heeft, zou ze niet de nodige vaardigheden en kwaliteiten hebben.

Toch gaf ze de moed niet op! Ze besloot mee te doen aan een training georganiseerd door People’s Action for Inclusive Development (PAfID), partner van SeeYou. Dankzij de training kreeg ze meer zelfvertrouwen. Inmiddels werk Ley Houeb voor SeeYou. Ze helpt mee met de ontwikkeling van ons programma Leiderschapstraining voor vrouwen met een handicap. Ook vraagt ze aandacht voor de toegankelijkheid van publieke ruimten voor mensen met een handicap. Dat doet ze op een creatieve manier! Zo vroeg ze de medewerkers van een gemeentekantoor om zich letterlijk in te leven in mensen met een handicap. Ze kregen een blinddoek voor of een gespalkt been. Op deze manier bezochten ze het kantoor, het toilet en andere faciliteiten. Dit maakte indruk! Het gemeentekantoor heeft beloofd om de toegankelijkheid voor mensen met een handicap te verbeteren op hun kantoor.


Meer informatie?

Programma opkomen voor rechten in Indonesië
Programma opkomen voor rechten in Oeganda, Soedan en Zuid-Soedan
Programma noodhulp in Ethiopië