2022. Een jaar om wederom dankbaar op terug te blikken. In een tijd waarin het soms lijkt alsof het ieder voor zich is, zagen we opnieuw dat je samen écht sterker staat. We hebben elkaar nodig. Als collega’s, partnerorganisaties, donateurs en iedereen die betrokken is bij ons werk. Samen zorgen we ervoor dat mensen kunnen zien én gezien worden. Gelukkig staat inclusie in steeds meer landen op de agenda en zien we impact van ons werk. Kijk mee en zie wat SeeYou in 2022 heeft bereikt.

Wat we dankzij jou hebben bereikt

Klik hier om de spread met resultaten te downloaden.

Financiële resultaten

Dankzij de bijdragen van fondsen, overheden en donateurs konden wij in 2022 verschil maken in duizenden mensenlevens. Hier vind je een korte toelichting op de belangrijkste financiële resultaten.

Bijna 87% van onze baten werd besteed aan onze doelstelling. In totaal besteedden we bijna 3,2 miljoen in onze projectlanden. Van de totale kosten werd 84,4% besteed aan de doelstelling. Een deel van de bestedingen werd gefinancierd uit de reserves.

Een jaarverslag vol bijzondere verhalen

In het jaarverslag vind je veel informatie. Over de resultaten van onze projecten, de organisatie en de evaluatie van ons werk. En over de besteding van onze financiën. Zaken waarover we graag verantwoording aan jou afleggen. Toch is al die informatie niet het meest belangrijke. De mensen die we samen met onze partners bereiken vormen de kern van ons werk. Daarom kom je hun verhalen ook tegen in dit jaarverslag. Neem je een kijkje?