SeeYou wil zo goed mogelijk werk leveren, zowel richting de mensen met en voor wie wij onze projectlanden werken, als richting onze donateurs en vrijwilligers. Leren is integraal onderdeel van onze werkwijze. Daarom laten we in ons jaarverslag ook zien wat we hebben geleerd, en hoe we zo nodig zaken anders willen aanpakken.

Financiële resultaten

SeeYou wil zoveel mogelijk mensen helpen met (oog)zorg, inclusief onderwijs en werk. Dat is mogelijk doordat vele donateurs en fondsen ons hun middelen toevertrouwen. Daarom willen wij het geld dat we ontvangen zo goed en verantwoord mogelijk besteden.

83% van het geld dat wij ontvangen wordt besteed aan de doelstellingen van SeeYou: toegang tot (oog)zorg, onderwijs en werk.

Dit betekent dat wij 17% van elke uitgegeven euro besteden aan zaken die nodig zijn om ons doel te kunnen bereiken, en de organisatie daarvoor op orde te houden. Denk bijvoorbeeld aan uitgaven voor fondsenwerving, de huur van ons kantoor, reiskosten en salariskosten. Dit zijn uitgaven die nodig zijn om onze inzet voor mensen met een (visuele) beperking wereldwijd mogelijk te maken én professioneel uit te voeren.

Deze cijfers zijn een gemiddelde van 2017, 2018 en 2019.