2021. Het eerste jaar met onze nieuwe naam. Een jaar waarop wij dankbaar terugblikken. Met ons jaarverslag geven we jou een kijkje in ons hart. Want samen zijn we SeeYou. Mensen met en zonder beperking, die elkaar zien, horen en een stem geven. Iedereen telt! Omdat we geloven dat ieder mens kostbaar is. Kijk mee en zie wat SeeYou in 2021 heeft bereikt.


Wat we dankzij jou hebben bereikt

Klik hier om de poster te downloaden.

Financiële resultaten

Dankzij de bijdragen van fondsen, overheden en donateurs konden wij in 2021 – ook in tijden van corona – het verschil maken in duizenden mensenlevens. Hier vindt je een korte toelichting op de belangrijkste financiële resultaten.

Ruim 81% van onze kosten werd besteed aan onze doelstelling. In totaal besteedden we ruim 2,8 miljoen aan projecten in onze projectlanden.

Een jaarverslag vol bijzondere verhalen

In dit jaarverslag vind je veel informatie. Over de resultaten van onze projecten. Over de organisatie en de evaluatie van ons werk. En over de besteding van onze financiën. Zaken waarover we graag verantwoording aan jou afleggen. Toch is al die informatie niet het meest belangrijke. Aiyanna, Théophile en Francoise, zij vormen de kern van ons werk. Daarom kom je mensen zoals hen tegen in dit jaarverslag. Neem jij een kijkje in ons jaarverslag?