In 1982 werd onze organisatie als Dark & Light Blind Care opgericht aan de keukentafel van oogarts Martien Cozijnsen en zijn vrouw Jenny. Tijdens hun reizen door Azië en Afrika werden Martien en Jenny geraakt door de situatie van kinderen met een visuele beperking, die zij bedelend langs de weg aantroffen. ‘Wij móesten iets doen’, zou Martien later vertellen. Het vormde de start van Dark & Light.

Het Evangelie vormde de kern van de drijfveer van Martien en Jenny:

“Alles wat jullie hebben gedaan voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor Mij gedaan”

(Mattheus 25:40)

Vanuit deze motivatie boden zij concrete oplossingen aan kinderen en volwassenen met een visuele beperking. Ongeacht achtergrond, geslacht, religie, leeftijd of handicap.

De eerste projecten van Dark & Light Blind Care richtten zich op het voorkomen van blindheid door goede oogzorg, en op toegang tot onderwijs voor kinderen met een visuele beperking.

Door de loop der jaren heen verbreedde het werk zich naar volwassenen, en mensen met andere beperkingen. Ook ontwikkelde de organisaties zich als adviseur voor lokale en internationale organisaties, door hen te helpen om hun projecten open te stellen voor mensen met een handicap.

Tot 2020: onderdeel van Light for the World International

Van 2011 tot en met 2020 was SeeYou onderdeel van de internationale organisatie Light for the World International. In deze periode droeg onze organisatie de naam Light for the World Nederland. Samen met de internationale organisatie ontwikkelden we innovatieve projecten en producten voor mensen met een handicap in ontwikkelingslanden.

Verder als SeeYou

Vanaf 2021 werken we onder de naam SeeYou. We blijven de organisatie die graag samenwerkt met andere organisaties om impact te vergroten en expertise te delen. De stap naar SeeYou biedt de kans om dit in nauwere samenwerking met strategische partners in Afrika, Azië en Nederland te doen. Met focus op ons specialisme: oogzorg en inclusie van mensen met visuele of andere beperkingen. Vanuit dezelfde drijfveren en idealen van onze oprichters.