Medische zorg, onderwijs en werk

Mensen met een (visuele) beperking in ontwikkelingslanden behoren vrijwel zonder uitzondering tot de meest gemarginaliseerde groepen. Ze worden niet gezien, hebben geen toegang tot zorg, onderwijs of werk, en leven vaak in diepe armoede. Dit raakt ons.

Daarom zetten wij ons in voor toegang tot (oog)zorg, onderwijs en werk. We investeren in mensen met een beperking zelf, hun families én in het inclusief maken van de omgeving en systemen. Zodat de gemeenschappen een plek zijn waar mensen met een (visuele) beperking gezien worden en er mogen zijn! En in noodsituaties? Ook dan zijn wij er voor mensen met een (visuele) beperking, zodat zij niet vergeten worden.

De SeeYou-aanpak

SeeYou zet zich in voor toegang tot (oog)zorg, onderwijs en werk voor mensen met een visuele of andere beperking. Dat doen we in zeven landen in Afrika en Azië: Ethiopië, Rwanda, Oeganda, Zuid-Soedan, Soedan, Cambodja en Indonesië.

Inclusieve samenleving

We vinden het belangrijk dat ons werk ook op langere termijn succes heeft. Daarom richten wij ons op het versterken van mensen met een (visuele) beperking en hun families. En aanvullend, en in nauwe samenwerking met mensen met een handicap zélf, investeren wij ook in de opbouw van inclusieve gemeenschappen (wijk, dorp, regio) en systemen (regelgeving, organisaties).

Andere beperkingen

De ervaring die wij opdoen in het werken met mensen met een visuele beperking, zetten wij breder in richting mensen met andere beperkingen. Bijvoorbeeld bij het wegnemen van barrières in de samenleving en beïnvloeden van overheidsbeleid. Binnen deze doelgroep hebben wij specifiek aandacht voor meisjes en vrouwen met een visuele of andere beperking: zij hebben een hogere kans op uitsluiting en misbruik vanwege hun handicap.

Samenwerking

We doen dit natuurlijk niet alleen. We werken samen met belangenorganisaties voor mensen met een handicap, oogklinieken en maatschappelijke organisaties in die zeven landen in Afrika en Azië. Zij zijn cruciaal in de realisering van onze doelstelling, en weten het beste hoe wij onze projecten duurzaam kunnen vormgeven.

SeeYou ziet het als haar rol om het werk van onze partners in projectlanden zo goed mogelijk te verbinden met onze donateurs, fondsen, vrijwilligers en ambassadeurs. Zonder hen zou het werk van SeeYou niet mogelijk zijn. Wij zijn ontzettend blij met hun steun, en zoeken voortdurend naar de beste wijze waarop wij hun idealen vorm kunnen geven in onze projecten.

Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat kinderen en volwassenen met een (visuele) beperking gezien worden én mee kunnen doen!

Innovatie en leren

SeeYou is voortdurend op zoek naar de beste aanpak om mensen met een handicap zorg, onderwijs en werk te bieden. Daarom testen wij diverse methodes, samen met mensen met een handicap zelf. Leerervaringen leggen wij vast, en delen die graag met andere organisaties.

Kortom: Wij zijn SeeYou

  • We voorkomen blindheid;
  • We bieden oogzorg;
  • We begeleiden mensen met een (visuele) beperking richting zorg, onderwijs en werk;
  • We helpen mensen met een (visuele) beperking om voor hun rechten op te komen;
  • We versterken belangenvertegenwoordigers om effectief een stem te vormen richting de overheid;
  • We helpen instellingen op het terrein van gezondheidszorg en onderwijs, bedrijven, (lokale overheden) en (internationale) ontwikkelingsorganisaties om hun activiteiten inclusief te maken voor mensen met een handicap.

Meer weten? Lees dan de strategie van SeeYou voor 2021-2024 hier.