Onze organisatie

Bij SeeYou zetten we ons met hart en ziel in voor ons gezamenlijke doel: gelijke toegang tot (oog)zorg, onderwijs en werk voor mensen met een visuele of andere beperking. We doen dit vanuit ons kantoor in Veenendaal. Drie teams – programma’s, fondsenwerving en communicatie en bedrijfsvoering – werken samen aan het realiseren van onze doelstelling.

We zijn ontzettend blij met de inzet van diverse vrijwilligers en ambassadeurs. Zij zorgen ervoor dat SeeYou zoveel mogelijk middelen kan bestemmen voor oogzorg en inclusie, en dragen bij aan het betrekken van nog meer mensen bij ons werk. De organisatie wordt aangestuurd door een directeur-bestuurder. De raad van toezicht houdt toezicht op de missie, strategie en identiteit van de organisatie.

Bestuur en raad van toezicht

De dagelijkse leiding van SeeYou ligt bij Dicky Nieuwenhuis, directeur-bestuurder van SeeYou. Samen met Jasper Oei, hoofd Programma’s, leidt ze de organisatie, ontwikkelt de strategie en zorgt ze ervoor dat medewerkers die uit kunnen voeren.

Dicky Nieuwenhuis – Directeur-bestuurder

De raad van toezicht bewaakt de missie en identiteit van SeeYou, en houdt toezicht op de directeur-bestuurder, het beleid en de plannen van SeeYou. Leden van de raad van toezicht ontvangen voor hun werk geen financiële vergoeding. Wel kunnen zij kosten declareren die zij hebben gemaakt om hun werk als lid van de raad van toezicht uit te voeren.

De raad van toezicht bestaat uit de volgende leden:

 • Sander van Bellen (voorzitter) CFRO a.s.r. Inkomensverzekeringen
 • Erik Werkman (vice-voorzitter), coach, trusted advisor
 • Job de Wit, teamleider ARAG
 • Annet Lukkien, Manager Partnerships Dorcas, Consultant Inclusion Matters
 • Marlies van der Kroft, Disability and Development Consultant

Financiële verantwoording

SeeYou wil zoveel mogelijk mensen helpen met (oog)zorg, inclusief onderwijs en werk. Dat is mogelijk doordat vele donateurs en fondsen ons hun middelen toevertrouwen. Daarom willen wij het geld dat we ontvangen zo goed en verantwoord mogelijk besteden.

83% (gemiddeld genomen over 2021 – 2023) van onze besteding gaat direct naar de doelstellingen van SeeYou: toegang tot (oog)zorg, onderwijs en werk.

 • (Oog)zorg en inclusie van mensen met handicap in projectlanden 74,9 %
 • Voorlichting 7,7 %
 • Werving baten 11,6 %
 • Beheer en administratie 5,8 %
 • Baten van particulieren 30,4 %
 • Baten van bedrijven 2,3 %
 • Subsidies van overheden 28,8 %
 • Baten van andere organisaties zonder winststreven 38,5 %

In 2023 lagen de bestedingen ondanks diverse kostenstijgingen toch nog op het gemiddelde van de afgelopen 3 jaar: 83% besteed aan de projectlanden en door onze partners; en 17% voor kosten van (financiële) administratie en beheer, fondsenwerving, en kosten als reiskosten en de huur van ons kantoor.