INFORMATIE

Drijfveren en ideaal

Drijfveer 

Ieder mens is kostbaar en waardevol. Het raakt ons daarom als mensen met een beperking geen toegang hebben tot vitale voorzieningen en hen onrecht wordt aangedaan vanwege hun beperking.

Ideaal 

SeeYou zet zich in voor gelijke toegang tot (oog)zorg, onderwijs en werk voor mensen met een beperking in Azië en Afrika

Ieder mens is kostbaar en waardevol

Ieder mens is geschapen naar Gods beeld. Daarom behandelen we iedereen gelijk, ongeacht achtergrond, geslacht, religie, leeftijd of handicap. Wij zien ieder mens als waardevol, met unieke talenten en gaven.
Wij geloven dat ieder mens verantwoordelijkheid heeft ontvangen voor de mensen en wereld om zich heen, en de vrijheid om keuzes te maken. Wij geloven dat mensen ten volle tot ontplooiing kunnen komen in relatie tot hun naaste en Schepper.

Er is plaats voor iedereen

Veelkleurigheid is onderdeel van Gods schepping. We erkennen dat we in een gebroken wereld leven, waarin velen -zeker mensen met een handicap- niet gezien worden in de samenleving. Wij geloven dat een samenleving pas écht tot bloei kan komen, als iedereen een volwaardige plaats heeft.

Naastenliefde en gerechtigheid gaan hand in hand

Wij zijn geroepen om onze naaste lief te hebben, en recht te doen, met name aan hen die getroffen zijn door onrecht en armoede.