Onze aanpak

‘Wat wil jij later worden?’ Jongeren met een handicap in ontwikkelingslanden krijgen zelden deze vraag. Het vertrouwen vanuit hun omgeving in hun capaciteiten én hun zelfvertrouwen is vaak laag. De werkloosheid onder jongeren met een visuele of andere beperking in de landen waar SeeYou werkt is dan ook zeer hoog, soms wel 80%. En áls ze al werk vinden gaat het meestal om een tijdelijke baan, of werk waar weinig vooropleiding nodig is.

SeeYou wil dit veranderen. We investeren in het zelfvertrouwen en talentontwikkeling van jongeren, zodat ze zichzelf kunnen ontplooien. We gaan met ouders en trainingsinstellingen in gesprek hoe (vak)training inclusief kan worden. Samen met werkgevers gaan we na hoe barrières voor jongeren met een handicap kunnen worden weggenomen. We versterken de ondernemersvaardigheden van ondernemende jongeren. En voor zover duurzaam werk gewoonweg geen optie is, gaan we na hoe ouders of verzorgers support kunnen ontvangen bij het vinden van werk. Met als doel: een duurzaam inkomen voor deze jongeren en hun families.

Wat we doen

  • Jongeren met een beperking uit hun isolement halen en begeleiden naar vakonderwijs en werk.
  • Talentontwikkeling van jongeren met een handicap.
  • Opleiden van docenten van vakopleidingen hoe ze jongeren met een (visuele) beperking moeten opleiden en machines moeten aanpassen.
  • Opleiden van jongeren met een handicap tot facilitator.
  • Vakscholen toegankelijk maken.
  • Toegankelijke trainingsmethoden voor jongeren met een (visuele) beperking ontwikkelen.

Doneren?

Help mee

Jij kan een groot verschil maken in het leven van jongeren met een handicap zoals Fofo.

Doneer direct

Voor 9 euro geef je voor begeleiding van school naar werk.

Voor 17,50 euro geef je voor hulpmiddelen en aangepast lesmateriaal.

Voor 40 euro geef je voor een vakopleiding en begeleiding.

Laat meisjes als Fofo stralen

Fofo is een meisje van 17 jaar en vanaf haar geboorte al doof. Ze heeft nog nooit een echt gesprek gevoerd. Vrienden heeft ze niet. Geld om naar school te gaan? Nee, dat is er niet. En gebarentaal heeft ze nooit geleerd. En haar toekomst? Bedelen, misbruik en geweld liggen op de loer. Daarom besluit haar moeder dat ze moet trouwen. Met een veel oudere en rijke man. Veel veiliger, dacht haar moeder. Fofo ziet haar dromen wegglijden.

Meisjes met een handicap zoals Fofo zijn enorm kwetsbaar en gemakkelijk slachtoffer van geweld en misbruik. Maar liefst 90% van deze meisjes gaat niet naar school en zijn daardoor eenzaam en ongelukkig. Ze hebben geen stem. Ze worden buitengesloten doordat ze een beperking hebben…

“Hoe klinkt het als iemand speelt? Ik kan het me niet voorstellen. Mijn wereld kent geen geluid, alleen stilte.”

Mede dankzij de hulp van trouwe donateurs hebben we Fofo kunnen helpen. Ze volgt nu een opleiding tot kapster en ze krijgt tijdens de opleiding ook les in gebarentaal. Ze straalt voor het eerst in haar leven, ze is gelukkig! En haar voorgenomen huwelijk? Die is van de baan.


Meer informatie

Programma toegang tot werk in Ethiopië en Rwanda