SeeYou is lid van de volgende netwerken:

 • Partos
  Branchevereniging voor ontwikkelingssamenwerking.
 • Goede Doelen Nederland
  Branchevereniging Nederlandse goede doelen.
 • Prisma
  Vereniging van christelijke organisaties actief op het terrein van ontwikkelingssamenwerking en diaconaat.
 • Dutch Coalition on Disability and Development
  Nederlands netwerk dat zich richt op beleidsbeïnvloeding, leren en uitwisseling m.b.t. inclusie van mensen met een handicap in ontwikkelingslanden.
 • EU-Cord
  Europees netwerk dat zich richt op samenwerking en beleidsbeïnvloeding m.b.t. internationale samenwerking.
 • Global Business and Disability Network ILO
  Netwerk van de International Labour Organisation, waarbinnen kennis en expertise wordt uitgewisseld w.b. inclusief werkgeverschap.