Lokale partners in Afrika en Azië

SeeYou werkt samen met belangenorganisaties voor mensen met een handicap, oogklinieken en maatschappelijke organisaties in zeven landen in Afrika en Azië. Zij zijn cruciaal in het realiseren van onze doelstelling. SeeYou financiert deze organisaties, biedt waar nodig capaciteitsopbouw, en verbindt hen met bredere netwerken en expertise. SeeYou wordt door onze partners in de projectlanden ook ingehuurd voor inbreng van specifieke expertise, of als partner in financieringsvoorstellen.

Lees meer in ons jaarverslag

Stichtingen en fondsen

SeeYou werkt samen met vermogensfondsen en stichtingen, die ons steunen in het realiseren van projecten op het terrein van oogzorg en inclusieve gezondheidszorg, onderwijs en werk. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking met SAS-P. Dit fonds steunt een programma in Ethiopië om jongeren met een handicap richting de arbeidsmarkt te begeleiden, dat SeeYou samen met onze Ethiopische partner Ethiopian Centre for Disability and Development uitvoert.

Consortium We are Able!

SeeYou is lid van het consortium We are Able!. Binnen dit programma werken zes organisaties samen met belangenvertegenwoordigers van mensen met een handicap in zes landen in Oost-Afrika, met steun van het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking vanuit het beleidskader Power of Voices. Doel van het programma is dat mensen met een handicap versterkt worden om voor zichzelf op komen richting lokale overheden. We Are Able! is opgezet door het African Disability Forum, SeeYou, Leprazending, VNG International, The Hague Academy for Local Governance, en staat onder leiding van ZOA.

Collega-organisaties

SeeYou werkt samen met diverse collega-organisaties. Een voorbeeld hiervan is Woord en Daad. SeeYou en Woord en Daad werken in een aantal landen samen om kinderen en jongeren met een handicap mee te nemen binnen brede ontwikkelingsprojecten.

Een ander voorbeeld is Light for the World, waar SeeYou in de afgelopen jaren onderdeel van was. In een aantal landen zet SeeYou de samenwerking voort: in Rwanda werken we samen op het terrein van inclusief onderwijs en oogzorg, in Uganda en Zuid-Soedan binnen een programma voor inclusieve ontwikkeling.

Zakelijke partners

Met diverse maatschappelijk betrokken bedrijven en ondernemers werken we op verschillende manieren samen. Alles draagt bij, alles is even welkom.

Lees meer