Niet mee kunnen doen in de les omdat je het schoolbord niet kan lezen, of leraren die niet weten hoe ze je het beste kunnen helpen. Voor veel kinderen in Cambodja is dit de dagelijkse realiteit. Naar schatting heeft 10% van de kinderen in Cambodja een beperking en waarschijnlijk zijn het er nog meer. Zij kunnen niet goed meedoen in de les of worden van school gestuurd. Zelf weten ze niet beter en daarom is het belangrijk dat hun omgeving maar ook zijzelf bewust zijn van de mogelijkheden voor kinderen met een visuele beperking. Want geen onderwijs betekent vaak geen kans op werk. En geen werk betekent geen inkomen en een leven in diepe armoede. 

Passende zorg 

Visuele problemen zijn een van de meest voorkomende beperkingen bij kinderen. Terwijl het grootste deel van deze problemen kan worden opgelost met een bril of verdere behandeling. En waar de visuele beperking niet op te lossen is, is passend leermateriaal belangrijk.  Denk aan schoolboeken in braille voor kinderen die slechtziend en blind zijn. 

Bewustwording 

Om dit te bereiken, is het belangrijk dat we een omgeving creëren waarin kinderen met een visuele beperking niet worden gediscrimineerd maar worden ondersteund door school, hun familie en de gemeenschap. Bewustwording is hierbij heel belangrijk. Daarom worden zowel ouders van kinderen met een visuele beperking als ook de gemeenschap waaruit ze komen, leerkrachten en klasgenootjes geïnformeerd over inclusief onderwijs. 

Inclusief onderwijs 

SeeYou zet zich in voor inclusief onderwijs. Dit betekent dat kinderen met én zonder een beperking in het klaslokaal zitten. Zo creëren we gelijke kansen voor alle kinderen. Om dit te bereiken is het belangrijk dat de omgeving van deze kinderen bewust is van visuele beperkingen. Zo kunnen ze op tijd aan de bel trekken. Daarvoor moeten er voorlichtingscampagnes en trainingen komen. 

Onze doelen 

  • Kinderen, ouders, leraren en lokale leiders zijn zich bewust van de behoeften van kinderen met een visuele beperking in het basisonderwijs.   
  • Kinderen met een visuele beperking hebben toegang tot het basisonderwijs en profiteren van een verbeterde leeromgeving.  
  • Kinderen met visuele beperkingen worden doorverwezen naar de juiste medische oogzorg.    
  • Versterking belangenvertegenwoordiging voor inclusief onderwijs in Cambodja. 

Doneren?

Help mee!

Voor een relatief klein bedrag maak je een groot verschil in het leven van kinderen met een (visuele) beperking.

Doneer direct

Voor 16 euro krijgt een kind met een handicap aangepast lesmateriaal.

Voor 25 euro zet je studieboeken om in braille.

Voor 41 euro krijgt een kind medische hulpmiddelen om onbeperkt mee te kunnen doen.