Van de 278,8 miljoen inwoners van het land heeft meer dan 9 procent een beperking. Een kwart daarvan is jonger dan 18 jaar. Door schaamte en stigma hebben veel kinderen met een beperking geen toegang tot onderwijs in hun land. Daarnaast weten ouders vaak niet goed genoeg welke zorg hun kind nodig heeft. Extra zorg zoals fysiotherapie, ergotherapie en logopedie zijn beperkt beschikbaar. En als het al beschikbaar is, kunnen gezinnen die in armoede leven dit vaak niet betalen.

De situatie

In de afgelopen jaren zijn er goede methoden ontwikkeld om inclusief onderwijs in Indonesië te realiseren. Deze zijn echter alleen beschikbaar voor de lagere en middelbare school en niet voor de fase die hieraan voorafgaat: onderwijs voor peuters en kleuters. Het onderwijs op de dagopvang en kleuterscholen blijft beperkt tot algemeen onderwijs en het is hierdoor niet passend voor alle kinderen in de klas. Het ontbreekt eenvoudigweg aan lesmaterialen die voor ieder kind bruikbaar zijn.

Door gebrek aan kennis zien docenten daarnaast nog niet het belang om eventuele beperkingen bij kinderen te identificeren. Hierdoor worden kinderen niet doorverwezen naar zorg. Terwijl een vroege identificatie cruciaal is, zodat ouders, leerkrachten en zorgmedewerkers de juiste ondersteuning kunnen bieden in de vroege ontwikkeling van een kind. Tenslotte ervaren ouders van kinderen met een beperking vaak hoge drempels om samen met de dichtstbijzijnde kleuterschool te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor onderwijs voor hun zoon of dochter.

Wat doet SeeYou?

SeeYou zet zich in voor toegankelijk en inclusief onderwijs voor de allerjongste kinderen met een beperking uit de armste gezinnen. Hiermee creëren we gelijke kansen voor alle kinderen. Kinderen met een beperking en hun ouders krijgen vanaf de start al de ondersteuning die bijdraagt aan deze gelijke kansen. Daarnaast is het belangrijk dat ouders, leerkrachten en lokale gemeenschappen kloppende informatie krijgen over handicaps, het recht op onderwijs en toegang tot gezondheidszorg. Door misinformatie tegen te gaan kunnen kinderen met een beperking hun plek op school en in de maatschappij vinden. Daarmee wordt ook voorkomen dat ze uit schaamte worden verborgen voor de gemeenschap.

Onze doelen

  • Kinderen met en zonder beperking leren samen en ontvangen waar nodig therapie en psychosociale ondersteuning. Hun ouders en verzorgers zijn beter in staat om hulp te bieden die past bij de behoeften, conditie en ontwikkelingsfase van hun kind.
  • Onze partner in Indonesië ontwikkelt een model voor inclusief voorschools onderwijs. Hierdoor hebben docenten de vaardigheden om kinderen met een beperking vanaf het begin te begeleiden.
  • Docenten en medewerkers van gezondheidsposten worden getraind. Zo profiteren kinderen van een verbeterde leeromgeving en worden zij doorverwezen naar de juiste revalidatiezorg en (vroeg)diagnostiek.
  • Scholen zijn (fysiek) toegankelijk voor kinderen met een beperking en bieden een veilige en aangepaste leeromgeving.
  • Lokale gemeenschappen zijn geïnformeerd over stigmatisering van kinderen met een handicap en hun recht op onderwijs.
  • Families hebben toegang tot (ambulante) therapie via mobiele medische teams.

DONEREN?

Help mee!

Voor een relatief klein bedrag maak je een groot verschil in het leven van kinderen met een beperking.

Met €10 krijgen docenten één pakket waarmee ze kennis en vaardigheden ontwikkelen over inclusief onderwijs

Met €26 krijgt een kind 4 therapiesessies. Bijvoorbeeld fysiotherapie, ergotherapie en logopedie

Met €30 krijgen ouders en verzorgers een trainingssessie zodat zij beter in staat zijn om hulp te bieden aan hun kind.