Mensen met een beperking in Ethiopië en Rwanda hebben vaak geen toegang tot goede gezondheidszorg, waaronder oogzorg en zorg rondom geboorte en seksualiteit. Op het laatste rust een groot taboe. Bovendien ondervinden mensen met een handicap pijnlijke stigmatisering en discriminatie in deze landen. De gedachte is dat zij geen bijdrage kunnen leveren aan het gezin en aan de maatschappij. Ze worden onterecht gezien als minderwaardig. En vaak gaan ze dat zelf nog geloven ook.  

Nikist Migas (patiënt uit Ethiopië) vertelt hierover als volgt: 

“De positie van mensen met een handicap in Ethiopië is vreselijk. Mensen bespotten ons. Blinden worden op straat uitgescholden omdat ze blind zijn en mensen zoals ik worden ‘mensen die niet kunnen lopen, mensen die niets doen en niets kunnen’ genoemd”. 

Barrières 

Dezelfde misvattingen en vooroordelen bestaan binnen de gezondheidszorg. In trainingen en opleidingen van zorgmedewerkers komt het omgaan met en behandelen van mensen met een handicap vaak niet of slechts minimaal voor. Dat verhindert de toegang tot goede zorg. Mensen met een beperking worden vaak zelfs weggestuurd of genegeerd. Daarnaast zijn er fysieke barrières in oogcentra, ziekenhuizen en klinieken. Zo zijn er soms te hoge drempels of trappen waar een rolstoel niet overheen kan, of de wegen er naartoe zijn ontoegankelijk. Voor blinde, slechtziende of slechthorende patiënten zijn er extra barrières. Op hen toegespitste vormen van informatie-, educatie- en communicatiemiddelen ontbreken.   

Zoeken naar blijvende oplossingen 

In Ethiopië en Rwanda zien we dat de gevolgen van het niet krijgen van oogzorg en/of het niet krijgen van seksuele voorlichting of zorg rondom bevallingen desastreus kunnen zijn. Ook het feit dat mensen met een beperking nauwelijks toegang hebben tot voorbehoedsmiddelen en aidsremmers kan noodlottig zijn. Het ontbreken van deze zorg en voorlichting kan leiden tot blindheid en brengt aanzienlijke risico’s voor vrouwen en meisjes met zich mee.

Daarom werken we samen met een netwerk van lokale partnerorganisaties. We bouwen aan blijvende oplossingen, zodat mensen met een handicap altijd toegang krijgen tot gezondheidszorg. We werken samen met ziekenhuizen, zorgcentra en klinieken aan het verbeteren van de toegang tot zorg. Tegelijk bevorderen we met media, lokale organisaties en mensen met een beperking de bewustwording van het recht op zorg. Dit alles zorgt ervoor dat steeds meer mensen met een handicap de weg naar het ziekenhuis weten te vinden en goed geholpen worden.  

Onze doelen 

  • Zorgverleners vergroten hun kennis en verbeteren hun houding ten opzichte van mensen met een beperking. 
  • Gezondheidsfaciliteiten, -diensten en -producten zijn goed toegankelijk voor mensen met een handicap.  
  • Mensen met een (visuele) beperking en de mensen in hun omgeving hebben kennis over hun rechten vergroot en zijn zich ervan bewust dat ze met problemen naar gezondheidscentra kunnen.
  • Het project heeft een voorbeeldfunctie voor duurzame inclusieve gezondheidszorg op grotere schaal. 
  • Beleid en bestuur op het gebied van inclusieve gezondheidszorg is verbeterd en er is een goede samenwerking met gehandicaptenorganisaties en andere maatschappelijke organisaties.  

Doneren?

Help mee!

Met jouw bijdrage maak je een groot verschil in het leven van mensen met een handicap.

Doneer direct

Voor €5 geef je medicijnen aan twee kinderen.

Voor €25 geef je voorlichting aan ouders en verzorgers over inclusieve gezondheidszorg.

Voor €41 krijgen kinderen medische hulpmiddelen, zoals krukken.