Mensen met een beperking in Ethiopië en Rwanda hebben vaak geen toegang tot goede gezondheidzorg. Het beeld van mensen met een beperking is heel negatief in deze landen. De gedachte is dat zij geen bijdrage kunnen leveren aan het gezin en aan de maatschappij. Ze worden onterecht gezien als minderwaardig. En vaak gaan ze dat nog geloven ook.  

Nikist Migas (patiënt uit Ethiopië) vertelt hierover als volgt: 

“De positie van mensen met een handicap in Ethiopië is vreselijk. Mensen schelden ons uit. Blinden worden op straat uitgescholden omdat ze blind zijn en mensen zoals ik worden ‘mensen die niet kunnen lopen, mensen die niets doen en niets kunnen’ genoemd”. 

Barrières 

Dezelfde verkeerde gedachtes en vooroordelen bestaan binnen de gezondheidszorg. In trainingen en opleidingen van zorgmedewerkers komt het omgaan met en behandelen van mensen met een beperking vaak niet of slechts minimaal voor. Dat verhindert de toegang tot goede zorg. Mensen met een beperking worden soms zelfs weggestuurd of genegeerd. Daarnaast zijn er vaak fysieke barrières in oogcentra en ziekenhuizen. Er zijn bijvoorbeeld te hoge drempels of trappen waar een rolstoel niet overheen kan, of de wegen er naartoe zijn ontoegankelijk. Voor blinde, slechtziende of slechthorende patiënten zijn er nog extra barrières. Zo zijn er dikwijls geen toegankelijke informatie-, educatie- en communicatiemiddelen aanwezig.   

Blijvende oplossingen 

In Ethiopië en Rwanda zien we dat de gevolgen hiervan enorm zijn in het bijzonder als het gaat om het niet krijgen van oogzorg en/of het niet krijgen van seksuele voorlichting en gezondheidszorg. Dit leidt tot voorkombare blindheid en grote extra risico’s voor vrouwen en meisjes. 

Daarom werken we samen met een netwerk van lokale partnerorganisaties. We bouwen aan blijvende oplossingen, zodat mensen met een handicap altijd toegang krijgen tot gezondheidszorg. We werken samen met ziekenhuizen, zorgcentra en klinieken aan het verbeteren van de toegang tot zorg. Tegelijk werken we samen met media, lokale organisaties en mensen met een beperking aan bewustwording van het recht op zorg. Dit alles zorgt ervoor dat steeds meer mensen met een handicap de weg naar het ziekenhuis weten te vinden en goed geholpen worden.  

Onze doelen 

  • Zorgverleners vergroten hun kennis en verbeteren hun houding ten opzichte van mensen met een beperking. 
  •  Gezondheidsfaciliteiten, -diensten en -producten zijn toegankelijk.  
  • Mensen met een (visuele) beperking en hun omgeving krijgen kennis en bewustzijn over het belang en de beschikbaarheid van zorg. 
  • Het project is een inspirator voor duurzame inclusieve gezondheidszorg op grotere schaal. 
  • Beleid en bestuur op het gebied van inclusieve gezondheidszorg is verbeterd en er zijn samenwerkingen met gehandicaptenorganisaties en andere maatschappelijke organisaties. 

Doneren?

Help mee!

Met jouw bijdrage maak je een groot verschil in het leven van mensen met een handicap.

Doneer direct

Voor €5 geef je medicijnen aan twee kinderen.

Voor €25 geef je voorlichting aan ouders en verzorgers over inclusieve gezondheidszorg.

Voor €41 krijgen kinderen medische hulpmiddelen, zoals krukken.