Hoewel de meeste basisvoorzieningen aanwezig zijn in Indonesië, zijn ze vaak niet toegankelijk voor mensen met een handicap. Mensen met een fysieke beperking, ouderen maar ook mensen met een mentale beperking en alleenstaande vrouwen worden niet gezien. Uitsluiting van deze kwetsbare groepen zorgt ervoor dat zij niet altijd de zorg krijgen die zij nodig hebben.  

Hoe we in actie komen 

SeeYou wil de inclusiviteit van gemeenschappen in Indonesië verbeteren door ons te richten op de gezondheidszorg, het bedrijfsleven en de overheid. We willen ervoor zorgen dat de zorg toegankelijk wordt gemaakt voor de meest kwetsbaren. Niet alleen focussen we ons daarbij op de fysieke toegankelijkheid, ook trainen we zorgmedewerkers over hoe zij zorg kunnen leveren aan mensen met een handicap.  

Dit doen we niet alleen. Jongeren in de dorpen spelen een grote rol. Door trainingen worden zij uitgedaagd om op te komen voor kwetsbare groepen. Ondernemers krijgen daarnaast voorbeelden van hoe zij hun producten inclusief kunnen maken. Denk bijvoorbeeld aan een aangepaste naaimachine die gebruikt kan worden door mensen met een fysieke beperking. Of een aangepast kippenhok, zodat mensen vanuit een rolstoel ook hun kippen kunnen verzorgen. Daarnaast wordt de lokale overheid getraind en begeleid bij het opstellen van een plan om een inclusief dorp te vormen. 

In dit project werken we samen met de lokale partners PRY en PAfID

Bakkerij in het dorp als voorbeeld van inclusie  

De Makmur bakkerij is een groepsinitiatief van de gehandicaptenorganisatie Bagelen. Dit is een mooi voorbeeld als model voor dorpsinclusie. De bakkerij heeft een sterk concept. Ze bakken traditionele Bagaleense cake in samenwerking met de naaste gemeenschap. Hiervoor nodigden ze de buurt uitom deel uit te maken van het bedrijf. Van het begin af aan waren er vele stakeholders die betrokken waren. Zij droegen bij aan de verbetering en verduurzaming van het bakkerijconcept. 

Voorheen werd bij dorpsontwikkeling vooral aan infrastructuur gedacht, maar dankzij het bestaan van de Makmur Bakkerij is er meer openheid om aan andere mogelijkheden te denken.