90% van de jongeren met een handicap kan en wil wél werken. Het vooroordeel dat zij niet kunnen werken klopt niet: slechts minder dan 9% van hen is 80 tot 100% arbeidsongeschikt.  

Vooroordelen 

Verkeerde ideeën zorgen ervoor dat jongeren met een handicap niet economisch kunnen bijdragen aan hun gemeenschap. Ze krijgen als kind al minder mogelijkheden en onderwijs. Bedrijven en instellingen zien het potentieel van deze jongeren niet. Ze hebben onterecht het idee dat de kosten niet opwegen tegen de baten om hen in dienst te nemen. Voor mensen met een beperking die een eigen bedrijf willen starten, is het moeilijk om financiering te krijgen.  

Hoe we dit doen 

Ons doel met het EmployAble-project is om de hoge werkeloosheid onder jongeren met een handicap in Ethiopië en Rwanda terug te dringen. We willen hen weer perspectief bieden op een mooie toekomst. Dit doen we door de inclusie van jongeren met een handicap in het vakonderwijs te vergroten en deze jongeren te begeleiden naar werk.  

In Ethiopië werken we samen met de lokale organisatie ECDD en in Rwanda werken we samen met de lokale organisaties UNABU en UPHLS.  

Onze doelen 

  • Kansarme en kwetsbare jongeren met een handicap zijn klaar om te werken, in opleiding of al aan het werk. 
  • Vakscholen, werkgevers en micro financierders zetten zich in voor inclusie. Ze hebben inclusieve opleidingen en werkplekken die voldoen aan de behoeften van jongeren met een handicap.  
  • Ervaringsdeskundigen worden getraind als facilitators om als adviseur of trainer aan het project deel te nemen.  

De droom van Francoise 

Francoise is een van de deelnemers van de trainingen van EmployAble. Vanaf haar geboorte is de rechterkant van haar lichaam verlamd. Ondanks haar handicap straalt ze trots en zelfvertrouwen uit. “Vroeger was ik altijd alleen en voelde ik me waardeloos”, vertelt ze. “Mijn familie accepteerde me omdat ik één van hen ben, maar begreep me niet. Ik had niemand om mee te praten. In het EmployAble-project was ik deel van een groep en iedereen had een beperking. We begrepen elkaar omdat we weten hoe het is om met een handicap te leven. We kunnen elkaar helpen. Nu verberg ik me niet meer en heb ik zelfvertrouwen. Ik heb het kleermakersvak geleerd en zelf een eigen naaimachine!” Het is de droom van Francoise om een eigen naaiwinkel te hebben, zodat ze met haar inkomen voor haar zoontje kan zorgen.  

Doneren?

Help mee!

Jij kan een groot verschil maken in het leven van mensen met een handicap zoals Francoise.

Doneer direct

Voor 78 euro zorg je ervoor dat lesmateriaal wordt aangepast voor jongeren met een visuele beperking.

Voor 168 euro kan een jongere een jaar lang naar school.

Voor 200 euro kan video-educatiemateriaal vertaald worden naar gebarentaal.