De situatie

Ook onderwijs is een grote uitdaging. Meer dan een derde van de jongeren met een beperking in Rwanda heeft geen toegang tot regulier onderwijs. Veel jongeren met een beperking die wel naar school gaan, worden gepest en er zijn veel problemen met de toegankelijkheid van bijvoorbeeld toiletten en lesmateriaal. Daarnaast kunnen docenten vaak niet de juiste begeleiding bieden. Daardoor komt het regelmatig voor dat jongeren met een handicap hun school niet kunnen afmaken. Dit heeft weer gevolgen voor hun toegang tot de arbeidsmarkt. Momenteel heeft slechts 15,5 procent van de mensen met een beperking in Rwanda toegang tot werk. Hierdoor wordt armoede in stand gehouden.

Naast de sowieso al slechte toegang tot zorg voor mensen met een (visuele) beperking, worden vrouwen en meisjes extra hard geraakt. Er rust een groot taboe op het verstrekken van de juiste informatie over seksuele en reproductieve gezondheid, wat direct verband houdt met misvattingen over mensen met een beperking. Families en lokale gemeenschappen zijn zich vaak niet bewust van het belang van seksuele en reproductieve gezondheidszorg voor meisjes met een handicap. Zo krijgen jongeren met een beperking vaak geen seksuele voorlichting. Hierdoor raken jonge vrouwen met een beperking vaak in een sociaal isolement na hun eerste menstruatie, omdat er niet wordt uitgelegd hoe hun lichaam werkt. Het probleem wordt verder versterkt doordat het risico van seksueel geweld en misbruik tegen vrouwen en meisjes met een beperking significant hoger is.

Opkomen voor rechten

In Rwanda zijn goede beleidsmaatregelen om de rechten van mensen met een beperking te waarborgen. Maar toch blijft er een aanzienlijke kloof tussen wat er op papier staat en wat er in de praktijk gebeurt. Vooral als het gaat om toegang tot onderwijs, werk en gezondheidszorg. Organisaties die mensen met een beperking

vertegenwoordigen komen op voor de belangen van de groepen die niet gezien en gehoord worden. Om dit te bereiken, is het essentieel om meer kennis te vergaren en te investeren in de ontwikkeling van deze organisaties.

Wat doet SeeYou?

In 2023 startten we een nieuw driejarig project met het motto “Menya Ukorane Ubizima Bweize”. In het Rwandees betekent dit ‘Onze gezondheid, onze vaardigheden, onze toekomst’. Samen met lokale partners UPHLS en RNUD brengen we in dit project verschillende innovatieve benaderingen samen, zoals het creëren van werkgelegenheid voor jongeren en het verbeteren van toegang tot gezondheidszorg voor meisjes en vrouwen. We werken ernaartoe dat onze lokale partners aan het eind van het project in hun kracht staan en de leiding volledig zelfstandig kunnen overnemen.

Onze doelen

  • Meer participatie voor maatschappelijke organisaties in het beleidsvormingsproces om de rechten van mensen met een beperking te bevorderen.
  • Verbeterde toegang tot kwalitatieve reproductieve gezondheidszorg en seksuele voorlichting voor vrouwen en meisjes met een beperking.
  • Verbetering van professionele vaardigheden het creëren van werkgelegenheid voor jongeren met een beperking.

DONEREN?

Help mee!

Voor een relatief klein bedrag maak je een groot verschil in het leven van kinderen met een beperking.

Voor €13 geef je één jongere een soft skill training.

Met €26 krijgt een kind 4 therapiesessies. Bijvoorbeeld fysiotherapie, ergotherapie en logopedie.

Voor €32 Trainer of Trainer session with community health promotors (per persoon).