Samen met lokale organisaties en partners willen we de kwaliteit van medische zorg voor mensen met een handicap in de armste landen verbeteren. Het liefst met organisaties waar mensen met een handicap zelf aan het roer staan. “Zij weten het beste wat er nodig is in hun eigen omgeving”, vertelt directeur Dicky Nieuwenhuis in ’t Verschil (ND en Prisma). Bij onze programma’s investeren we dan ook bij voorkeur in lokale medewerkers, zoals artsen en verpleegkundigen. “Zo beklijft ons werk, ook als SeeYou vertrekt.”

Share the power

“SeeYou werkt bij voorkeur direct samen met partners die goed geworteld zijn in de lokale samenleving”, deelt Dicky. “Vanuit die keuze spreken wij het liefst over ‘share the power’. We hebben ieder een eigen rol en verantwoordelijkheid. Wij gaan onze partners niet dicteren hoe zij inclusief onderwijs moeten vormgeven, daar zijn zij het beste in. Andersom gaat onze Rwandese partner ons niet vertellen hoe wij moeten fondsenwerven in Nederland, daar is SeeYou dan weer het beste in. Wij kunnen hen wel ondersteunen in het volgen en evalueren van deze projecten, en deuren openen naar fondsen, ambassades en netwerken.”

Kansen

“Ik herken het beeld dat lokale organisaties niet altijd makkelijk aan fondsen komen, maar ik zie daar wel een ontwikkeling in”, vertelt Dicky. “SeeYou wordt in sommige gevallen zelfs ingehuurd door lokale organisaties die zelf subsidies hebben aangevraagd. Dat zou ik graag meer willen zien.”

Volgens Dicky is een andere kans het delen van online expertise. “Wij zien vanuit onze partners een groeiende belangstelling. Deels zit dat op fondsenwervingsexpertise. Zeker in Azië zijn lokale organisaties steeds vaardiger in het online werven. Maar ook op het gebied van digitale toegankelijkheid. Denk aan alle mogelijkheden die spraakprogramma’s op smartphones bieden voor mensen met een visuele beperking. Het is niet dé oplossing, en ook niet in iedere context, maar het is een voorbeeld hoe mensen door technologische vernieuwing zelf de regie over hun leven kunnen nemen. SeeYou kan hier weer in bijdragen door expertise vanuit Nederland in te brengen, waar we vooroplopen als het gaat om digitale toegankelijkheid.”

Bron: de tekst is afkomstig uit de bijlage van het Nederlands Dagblad en Prisma ’t Verschil.

Medische zorg voor iedereen!

Veel mensen met een handicap hebben géén toegang tot medische zorg. Samen met hen, lokale zorgverleners en maatschappelijke organisaties werken we aan toegankelijke ziekenhuizen in Rwanda en Ethiopië. Help jij mee?