Goed nieuws! In Zuid-Soedan is eindelijk het Internationale Verdrag voor de Rechten van Mensen met een Handicap getekend. Een grote stap in de Zuid-Soedanese geschiedenis voor de inclusie van mensen met een handicap. Zij worden nu écht gezien; ze worden gerespecteerd en beschermd. Ook krijgen ze nu gelijke rechten, net als ieder ander.  

Wat betekent dit verdrag? 

Er zijn verschillende uitgangspunten in het verdrag. Maar in de kern gaat het om respect voor diversiteit en acceptatie van mensen met een handicap, waardoor zij zonder discriminatie mee kunnen doen in de maatschappij.  

Nu dit verdrag is getekend is, is de volgende stap om ervoor te zorgen dat Zuid-Soedan zich ook aan dit verdrag houdt. Met het ondertekenen heeft de regering van Zuid-Sudan ermee ingestemd om ook wetten te veranderen rondom de inclusie van mensen met een beperking. Als zij zich niet aan dit verdrag houden, moet het Comité van dit verdrag hier maatregelen voor nemen.  

Een grote stap 

Jarenlang hebben verschillende organisaties gelobbyd voor gelijke rechten van mensen met een handicap in Zuid-Soedan. Gelukkig met succes!  

Voor ons betekent dit dat wij, samen met het We are Able! consortium, nog meer kunnen betekenen voor mensen met een beperking. Samen versterken we de positie van mensen met een handicap. We laten lokale overheden zien dat zij net zo goed waardevol zijn en volop mee kunnen doen in de samenleving. We zorgen ervoor dat zij zich écht gezien en gehoord voelen! 

Meer lezen over We are Able!?