Op 4 november 2020 brak de burgeroorlog uit tussen het Tigray People’s Liberation Front (TPLF) en de Ethiopische federale regering. De TPLF veroverden de stad Mekele. Ze trokken verder naar de regio’s Amhara en Afar om die te veroveren.  

Door plunderingen, groepsverkrachtingen en geweld zijn duizenden mensen gedood en sloegen miljoenen mensen op de vlucht.  

Wapenstilstand 

Eind maart 2022 werd er een wapenstilstand afgekondigd en was er hoop op vrede. Inwoners die terugkwamen, stond een grote puinhoop te wachten. Naast het gemis van familieleden en vrienden zijn veel van hun spullen geplunderd, gebouwen vernietigd en is er een groot te kort aan voedsel. Ook de achtergebleven mensen, waaronder veel vrouwen, ouderen en mensen met een handicap, proberen in de puinhoop te overleven. 

Door de wapenstilstand werd het mogelijk om noodhulp naar de regio’s te sturen. Daarvoor werd hulp tegengehouden of trucks die waren volgeladen met hulpgoederen geplunderd door de rebellen. Maar eind augustus braken de gevechten weer uit en werd het moeilijker om noodhulp te verlenen. Gelukkig is er nu opnieuw een wapenstilstand en willen de rebellen meedoen aan vredesonderhandelingen.  

Samen redden we levens

SeeYou en haar lokale partner ECDD bieden noodhulp aan de meest kwetsbaren in Woldia. We helpen volwassenen en kinderen met een handicap, moeders met baby’s en chronisch zieken. We delen voedselpakketten uit en zorgen voor beddengoed. Wij kunnen dit niet alleen en daarom vragen wij jouw hulp. Met jouw gift maak je enorme impact. Help jij vandaag nog mee?