Blindheid komt veel vaker voor in ontwikkelingslanden dan in Westerse landen. In Sub-Sahara Afrika zijn de cijfers van mensen met blindheid wel acht keer zo hoog. Zo ook in Mozambique, waar Lina woont. Lina is 60 jaar oud en heeft twee kinderen. Haar man is op jonge leeftijd overleden, waardoor zij alle zorg voor het gezin moet dragen.

Volledig blind worden

Ongeveer een jaar geleden begon Lina’s zicht achteruit te gaan. De last van haar zorgtaken voor haar gezin werden nog zwaarder. Op een gegeven moment kon ze zelfs haar eigen kinderen niet meer herkennen. Haar dochter Maria dacht dat haar moeder niet meer zou herstellen en volledig blind zou worden. Ze hadden namelijk geen geld om naar het ziekenhuis te gaan.

Nieuwe hoop

De 15 minuten die Lina’s leven veranderde 1

Juist wanneer alle hoop verloren leek, hoorde Lina over een screening en oogzorgkliniek in Estaquinha. Ze besloot hierheen te gaan. Na vijf uur lopen, kwam ze aan bij de oogkliniek.  Een oogarts vertelde haar dat een staaroperatie haar het zicht kon teruggeven. De kliniek wordt ondersteund door SeeYou. Dankzij de hulp van onze donateurs kunnen oogoperaties mogelijk worden gemaakt voor mensen die geen geld hebben voor medische zorg. Lina werd geopereerd. Ze kan weer zien! Ze heeft weer hoop op een heldere toekomst. Zo vertelde ze:

“Als blinde vrouw kon ik niks. Nu kan ik weer mijn eigen voedsel verbouwen en mijn kinderen ondersteunen.”

Samen openen we ogen

Lina is één van de 65 miljoen mensen wereldwijd die een staaroperatie nodig heeft om zo blindheid te voorkomen. Met de hulp van donateurs willen wij dit mogelijk maken voor mensen die geen directe toegang hebben tot oogzorg. Met een operatie van 15 minuten kan een heel leven veranderd worden. Geef jij het zicht terug aan mensen met een visuele beperking?