Op 27 oktober 2020 heeft onze ambassadeur en weerman Reinier van den Berg een presentatie gegeven tijdens de Justice Week van Tear! De Justice Week stond dit jaar in het teken van recht en onrecht. Reinier sprak over klimaatverandering, wat ons allen raakt. De impact van klimaatverandering is vooral het grootst voor de allerarmsten van de wereld. Deze kwetsbare groep is afhankelijk van landbouw voor hun voedsel en inkomen, en wonen in regio’s waar klimaatverandering een grote invloed heeft op de landbouw. 

Toegang tot voedsel 

  • 1 miljard mensen zijn ondervoed vandaag de dag.
  • 95% van hen wonen in (sub)tropische gebieden.  

Als gevolg van klimaatverandering zal het aantal mensen in hongersnood oplopen in de toekomst. Behalve de impact op landbouw zorgt klimaatverandering voor meer extreme weersomstandigheden.  

Natuurrampen

Reinier vertelde over natuurrampen die de meest kwetsbaren hard treffen. Zo werd in maart 2019 Mozambique getroffen door cycloon Idai. Dorpen werden verwoest en bewoners moesten alles achter zich laten. Een 67-jarige bewoonster vertelt:

De impact van klimaatverandering op de allerarmsten

“Het begon met waaien. Ik dacht eerst, het is gewoon wind. Maar de wind werd sterker en sterker. Het dak vloog van het huis af en de regen kwam naar binnen. Ik ben blind, dus wist niet waar ik naartoe moest. Uiteindelijk brachten hulpverleners mij naar een veilige plek.”

Mensen met een handicap werden onvoldoende geïnformeerd om zich goed voor te bereiden op de cycloon. Tijdens en na dat de ramp waren zij niet in staat om toegang te krijgen tot hulp. Zij werden aan hun lot over gelaten. Wij zetten ons in voor mensen met een handicap, zodat zij niet worden vergeten bij natuurrampen.