Stel je voor…Je leeft in een klein dorpje in Ethiopië en je hebt recent een oogziekte opgelopen. Wat ga je nu doen? Want in de buurt is geen goede oogzorg beschikbaar. Je bent niet in het bezit van een auto en het dichtstbijzijnde gezondheidscentrum is kilometers lopen.  

Goede (oog)zorg beschikbaar  

In de landen Rwanda, Mozambique en Ethiopië hebben veel mensen weinig tot geen toegang tot goede gezondheidszorg. En voor mensen met een handicap is de toegang tot goede zorg nóg moeilijker. Dit raakt SeeYou en daarom richten wij ons met het Every Life Matters project op de ontwikkeling van oogzorg en van inclusieve praktijken op het gebied van seksuele- en reproductieve gezondheidszorg (SRH). SeeYou werkt in Rwanda, Mozambique en Ethiopië samen met 14 gezondheidscentra (9 SHR-gezondheidscentra en 5 oogzorgafdelingen/ziekenhuizen).  

Every Life Matters omarmt een duurzame benadering van programmaontwikkeling en –implementatie. We richten ons op mensen met een handicap, maar werken samen met de hele gemeenschap. Zodat iedereen gebruik kan maken van inclusieve en aangepaste diensten. Het project besteedt aandacht aan de duurzaamheid van zijn praktijken, waarbij lokale zorgverleners, maatschappelijke organisaties en overheidsactoren worden betrokken bij het ontwikkelen en contextualiseren van hun inclusieve gezondheidszorgervaringen. 

Doelen van het Every Life Matters project 

De hoofddoelen van het project zijn het ontwerpen, testen en aanpassen van interventies die inclusief zijn voor mensen met een handicap en het stimuleren van samenwerking tussen zorgverleners, gehandicaptenorganisaties en gespecialiseerde instellingen die werkzaam zijn op het gebied van gezondheid. 

Andere doelen zijn: 

  • Ontwikkelen en gebruiken van dataverzameling, tools, curricula en IEC-materialen in de gezondheidsfaciliteiten. 
  • Capaciteitsopbouw van eerstelijns zorgverleners en toegankelijkheid van gezondheidsfaciliteiten, -diensten en -producten. 
  • Interventies op het gebied van oogzorg en SRH. 
  • Communicatie en belangenbehartiging ter bevordering van inclusieve gezondheidszorg van personen met een handicap. Met name in oogzorg en SRH door gehandicaptenorganisaties en andere maatschappelijke organisaties. 

Video Every Life Matters 

Om een goed beeld te geven van ons Every Life Matters project is er een mooie video gemaakt! De video kun je hieronder vinden: 

Onze partners 

Met het Every Life Matters project werken we samen met een aantal partners in Rwanda, Mozambique en Ethiopië. SeeYou is verantwoordelijk voor coördinatie tussen de drie landen, het leerplatform en de aansturing van de landenteams. Samen maken we de zorg toegankelijk voor iedereen. Met de volgende partners werken we samen: 

  • Rwanda – Umbrella Organisation of Persons with Disabilities in the Fight against HIV/Aids and in Health Promotion (UPHLS). 
  • Ethiopië – Ethiopian Center for Disability and Development (ECDD). 

Meer informatie? 

Wil je meer informatie ontvangen over ons Every Life Matters project? Neem dan contact op met Klaas Aikes, k.aikes@seeyoufoundation.nl