Every life matters. Het klinkt zo simpel en in Nederland is het vanzelfsprekend. Eén van de redenen waarom SeeYou Every Life Matters  heeft opgezet, is dat er in ontwikkelingslanden vaak nog een grote afstand bestaat tussen reguliere gezondheidsprogramma’s en gezondheidszorg voor mensen met een (visuele) beperking.

Met Every Life Matters wil SeeYou de toegankelijkheid van de gezondheidszorg – specifiek oogzorg en seksuele en reproductieve gezondheidszorg – duurzaam verbeteren in Mozambique, Rwanda en Ethiopië. In deze landen werken we samen met lokale partners om door goede voorbeelden van inclusieve zorg te ontwikkelen, te testen en op te schalen.

Vrijdag 10 september is het de World Sexual Health Day, oftewel de Dag van de Seksuele Gezondheid. Een goed moment om stil te staan bij het belang van seksuele en reproductieve gezondheidzorg en hoe belangrijk dit óók voor mensen met een handicap is. In veel ontwikkelingslanden worden mensen met een handicap uitgesloten van seksuele voorlichting en gezondheidszorg, omdat gedacht wordt dat zij seksueel niet actief zijn.

Uit het verhaal van de Ethiopische Israel Tuke blijkt hoe belangrijk inclusieve gezondheidszorg is. “Eerder kwam ik nooit in het gezondheidscentrum. Met mijn fysieke beperking kon ik er moeilijk komen en voelde ik mij er niet welkom. Na de verbouwing is dat anders, nu voel ik me welkom en heb ik me laten testen op HIV/AIDS.”

Every Life Matters schenkt dus niet alleen aandacht aan oogzorg. Maar ook aan seksuele en reproductieve gezondheid, rechten van vrouwen met een handicap, bewustwording, lobby, capaciteitsopbouw, documentatie en het ontwikkelen van praktische tools. SeeYou publiceerde hierover de case study Her body, her rights. Lees hier hoe inclusie het verschil kan maken.