Julian tast met zijn hand naar rechts en stoot degene naast zich aan. ‘Hoeveel mensen staan er nog voor ons in de rij?’ vraagt hij. Het blijft lang stil en Julian weet genoeg. Ook vandaag zal hij geen behandeling krijgen bij het gezondheidscentrum. Tegen beter weten in blijft hij toch in de rij staan. Hij heeft echt verzorging nodig voor zijn ogen en ook voor de hoofdpijn die zijn blindheid veroorzaakt. 

Aan het eind van de dag wordt hij bij de hand genomen en weer naar huis begeleid. Misschien komt hij morgen wel aan de beurt voor hulp als hij heel vroeg op pad gaat.

Julian is vastbesloten om het te blijven proberen, ook al acht hij zijn kans op basis van de ervaringen in de afgelopen tien jaar niet al te groot… 

Every Life Matters: inclusieve gezondheidszorg voor iedereen 

Het verhaal van Julian illustreert waar mensen met een handicap in Rwanda tegenaan lopen. Door de uitsluitende opzet van de zorg en het gebrek aan capaciteit om te communiceren met mensen met verschillende typen handicaps, krijgen mensen als Julian niet altijd de zorg die ze nodig hebben. 

Om deze verhalen in Rwanda in de toekomst te voorkomen heeft SeeYou het project Every Life Matters in gang gezet. Samen met vier oogzorgeenheden, twee tertiaire ziekenhuizen in Rwanda en Mozambique en het Regionale Gezondheidsbureau in Ethiopië, zet SeeYou zich in voor oogzorg voor de gehele lokale bevolking, inclusief mensen met een beperking. 

Aanpak Every Life Matters

Door lessen aan te bieden, middelen te ontwikkelen en ervaringen van oogzorg met elkaar uit te wisselen, werken we aan basis oogzorg voor iedereen. Met dit project laat SeeYou zien dat oogzorg voor iedereen beschikbaar hoort te zijn en dat ook mensen met een handicap fundamenteel recht hebben op goede zorg. 

In de toekomst hopen we dit project in meer landen uit te rollen.