We hebben verschillende ambassadeurs gevraagd wat Kerst betekent voor hen en hoe zij licht brengen in donkere dagen 🌟. Mooie antwoorden kwamen naar voren!

Reinier van den Berg

Kerst is voor mij meestal een rustmoment. Een moment ook om met het gezin van alles te delen, in de breedste zin van het woord. En uiteraard is het ook het feest waarop we stilstaan bij de komst van Jezus in deze donkere wereld. Zodat er Licht kwam en juist ook de mensen in de donkerste hoeken werden gezien, door Jezus zelf!

Ik probeer met Kerst altijd vrij te zijn, iets dat niet vanzelfsprekend is bij mijn werk. Vrije tijd betekent dan meer tijd voor elkaar. Elkaar aandacht geven.

Mijn wens voor u als donateur van SeeYou is dat u gezegende Kerstdagen kunt vieren, en u ook in het nieuwe jaar mag ervaren dat u gezien wordt door de mensen die God op uw pad brengt.

Reinier van den Berg

Tjaco van der Weerd

Kerst betekent voor mij doorgaans een drukke tijd; veel kerkdiensten en concerten waarin ik de geboorte van Jezus muzikaal mag verkondigen. Deze kerst wordt dat iets anders, vanwege de maatregelen zijn er weinig tot geen concerten en ook minder diensten te spelen. Maar de blijde boodschap die mij nu volverwachting stemt is dat mijn vrouw, onze zoon en ik in december ons 2e kindje hopen te krijgen. Zo krijgt advent voor ons een nog bijzondere betekenis.

Door middel van mijn muziek op mijn YouTube-kanaal en de kerkdiensten waarin ik speel hoop ik eenieder wat licht te geven in deze extra donkere dagen.

Verder wil ik als ambassadeur mensen hoop te geven, door te laten zien wat met een beperking juist nog wél allemaal mogelijk is om te doen en dat men door SeeYou te steunen, dit ook in andere landen kan realiseren. Daarom wens ik u alle goeds, gezondheid en zegen toe voor de komende feestdagen en voor 2022.

“Laat eenieder een licht zijn voor de ander, opdat de ander daardoor mag gaan zien”.

Tjaco van der Weerd
Tjaco van der Weerd

Chris Stoffer

Kerst betekent voor mij, om dicht bij het werk en de betekenis van SeeYou te blijven: uitzien en inzien. Uitzien naar de komst van Immanuël op aarde én naar Zijn wederkomst: maranatha. Maar ook het inzien – opnieuw inzien – van waar het in het leven echt om draait: God lief hebben boven alles en je naasten als jezelf. Voor mij hoort daar ook het genieten van de intimiteit van het gezin bij, en het samen bezoeken van een kerstdienst of kerstconcert.

Kerst gaat over het Licht dat schijnt in de duisternis (Joh. 1:5). Zoals een prachtig gezang zegt: “Voor elk die in het duister dwaalt, verspreidt deze zon een helder licht.” Wie door die blijde boodschap geraakt wordt, gaat vanzelf iets van die glans weerkaatsen. Dat begint dichtbij je huis, en in je eigen dorp of stad, maar heeft ook gevolgen in je werk – in mijn geval de politiek. Zo pleit ik er in het parlement regelmatig voor dat, ook binnen het ontwikkelingsbeleid, oor en oog is voor groepen die tussen wal en schip dreigen te vallen, zoals mensen met een beperking.

Mijn wens voor u als donateur van SeeYou is rust en vrede. De engelen zongen ‘vrede op aarde’. Dat gaat over de hele schepping, de kosmos zelfs, maar ook over ieder afzonderlijk mensenleven.

Chris Stoffer