“Begin jaren tachtig deed mijn vader regelmatig ontwikkelingswerk voor ZOA’, zo begint Jan Cozijnsen zijn verhaal. “Zo bezocht hij het vluchtelingenkamp Ban Vinai in Noord Oost Thailand waar toen zo’n 45.000 vluchtelingen zaten uit Laos. Vanuit zijn functie als oogarts bij Bartiméus was hij bijzonder geïnteresseerd in de situatie van blinde en slechtziende kinderen. Niet alleen in Nederland, maar ook in landen waar armoede het grootst is.”

Verwaarlozing, schaamte en misbruik

“Zo kwam hij in contact met een klein opvanghuis voor blinde kinderen in Noord Oost Thailand. Via dit opvanghuis zagen mijn ouders de slechte omstandigheden waarin deze kinderen leefden. Ze werden vaak verwaarloosd, door ouders uit schaamte verstopt of soms zelfs misbruikt.”

Een goed team

“Mijn ouders raakten sterk bewogen met het lot van kinderen met een visuele beperking. Gezien de expertise van mijn vader, lag de ingang bij oogzorg. Concrete actie vroeg om een uitvoerbaar plan. Mijn vader had veel ervaring als oogheelkundige, maar zijn Engels was slecht. Gelukkig kon mijn moeder op dit vlak helpen. Zij had op latere leeftijd MO Engels gestudeerd en heeft daarmee van harte haar steentje voor Dark & Light bijgedragen.” (Dark & Light was de eerste naam van onze organisatie – red.)

Bewogenheid en in actie komen

“Voor mijn ouders raakten de twee pijlers bewogenheid en in actie komen de kern van hun geloof in God. Het is goed te onderstrepen dat het mijn ouders niet zozeer ging om het bekeren van mensen. Het ging hen om mentaliteitsverandering ten opzichte van mensen met een handicap. Mijn vader respecteerde andere culturen, maar betreurde het wanneer mensen met een handicap werden buitengesloten als gevolg van ingesleten opvattingen. Zo was begin jaren tachtig in het Thaise volksboeddhisme de opvatting dat mensen die blind zijn hun beperking te danken hadden aan slechte karma dat was opgedaan in een vorig leven. Verwaarlozing en uitsluiting was het gevolg voor tienduizenden gehandicapten.”

Blijdschap

“De lach op het gezicht van een meisje met een gehoorbeperking die zich niet meer uitgesloten voelt en de blijdschap van een jonge met een visuele beperking dat naar school kan. De blijdschap die hiermee verbonden is, is wat mijn ouders dreef. Dit is waarom SeeYou, voorheen Dark & Light en Light for the World Nederland, is opgericht.

Mooiste levensfase

“Ik ben dankbaar dat het werk van mijn ouders voortgezet wordt. Mijn vader overleed vijf jaar geleden. Afgelopen zomer hebben wij ook mijn moeder begraven. In de afscheidsdienst is nog benoemd dat zij de fase van het opbouwen van Dark & Light, samen met mijn vader, als de mooiste fase van haar leven heeft beschouwd. Ons werk vraagt geduld, maar we weten dat we werken aan een goede zaak!”

Ben je geïnspireerd geraakt door het verhaal van Jan Cozijnsen? Ook jij kan het leven van kinderen met een (visuele) handicap veranderen! Doneer vandaag nog en help mee.

Doneren?

Ben je geïnspireerd geraakt door het verhaal van Jan Cozijnsen?

Ook jij kan het leven van kinderen met een (visuele) handicap veranderen! Doneer vandaag nog en help mee.

Doneer direct

Voor 10 euro krijgt een oogarts twee dagen training.

Voor 16 euro geef je  aangepast lesmateriaal.

Voor 25 euro geef je voorlichting over oogzorg.