De inwoners van Cambodja krijgen op allerlei verschillende manieren informatie over bijvoorbeeld activiteiten en evenementen in hun gemeenschap, en om hun mening te geven. In 2018 hebben wij het onderzoek Communication Matters gepubliceerd. Uit dit onderzoek kwam het resultaat dat mensen met een handicap vaak niet kunnen communiceren met de lokale overheid. Zij kunnen de overheid niet op de hoogte stellen van hun behoeftes.

Het stellen van de juiste vragen

Wij wilden meer leren. Hoe krijgen mensen met een handicap hun informatie? Wat werkt en wat werkt niet voor hen om informatie te krijgen? Met deze vragen kunnen we begrijpen hoe de toegang tot informatie voor mensen met een handicap verbeterd kan worden. Het is belangrijk dat mensen met een handicap toegang hebben tot informatie. Als zij de juiste informatie hebben, dan kunnen ze beter meedoen in de maatschappij.

Een gebrek aan informatie

Toegang tot informatie is belangrijk voor iedereen. Een gebrek aan informatie zorgt ervoor dat mensen met een handicap ook geen toegang hebben tot andere diensten of (ontwikkelings)programma’s. Terwijl ze hier wel recht op hebben! In ons onderzoek zien we dat mensen met een handicap vaak geen informatie kunnen ontvangen. Vaak omdat ze niet geïnformeerd zijn, of omdat de informatie niet toegankelijk is. Ofwel, omdat de plekken waarop informatie wordt gedeeld niet bereikbaar zijn. Ook zijn er grote verschillen in toegankelijkheid van informatie tussen mannen en vrouwen. Maar er zit ook verschil tussen verschillende beperkingen.

Wilt u meer lezen over ons onderzoek in Cambodja? Lees dan hier onze Engelstalige publicatie!