Kabgayi Eye Unit is een oogziekenhuis in Rwanda waar SeeYou nauw mee samenwerkt. Zij trainen lokale gezondheidswerkers hoe ze oogproblemen kunnen herkennen en hoe ze mensen kunnen motiveren om hulp te zoeken. Ook trainen ze districtsklinieken en algemene ziekenhuizen. Een speciaal programma voor jonge kinderen wordt gesteund door SeeYou. 

Resultaten Kabgayi Eye Unit 

Doelstelling 1: behandeling 30 kinderen met retinoblastoom 

  • Resultaat: 32 kinderen met retinobastoom kwamen in aanmerking en begonnen aan behandeling. Omdat ouders vaak in een laat stadium bij het ziekenhuis aankomen, zijn niet alle kinderen succesvol te behandelen en vier kinderen zijn helaas overleden tijdens de behandeling. Met de andere 28 kinderen wordt de behandeling nog vervolgd.  

Doelstelling 2: bijdrage aanschaf operatiemicroscoop geschikt voor netvliesoperaties 

  • RCEH is het enige oogziekenhuis in de regio dat netvliesoperaties doorlopend uitvoert (400 tot 500 per jaar). Dit soort operaties wordt steeds belangrijker door het toenemende aantal diabetici in Sub-Sahara Afrika. Heel vaak hebben mensen met diabetici een netvliesoperatie nodig om blindheid te voorkomen. Mensen met perforerend oogletsel hebben ook een netvliesoperatie nodig om hun oog te behouden. Dan zijn er nog de mensen bij wie het netvlies loslaat; ook zij hebben een netvliesoperatie nodig. 

Om dit soort operaties uit te kunnen voeren is er een goede operatiemicroscoop nodig. De Zeiss ‘OPMI Lumera i’ operatiemicroscoop die geschikt is voor het uitvoeren van operaties (o.a. netvliesoperaties) is aangeschaft in april 2021. In 4 maanden tijd werden 1820 mensen geopereerd waarvan 174 netvliesoperaties.