Kevine is 16 jaar oud en zit in de vierde klas van de middelbare school. In de derde klas kreeg ze voor het eerst last van haar ogen. Met haar rechteroog kon ze niet goed zien en ze had aanhoudende hoofdpijn. “Ik herinner me dat ik tijdens schoolexamens, terwijl anderen binnen zaten, naar buiten moest omdat dat mijn hoofdpijn verlichtte”. Haar moeder dacht dat het door stress kwam en zocht er verder niks achter.

Haar oogproblemen maakten haar onzeker. Voor aantekeningen was ze afhankelijk van anderen, want zelf kon ze het bord niet zien. Ze maakte veel fouten en was bang dat ze niet zou slagen voor haar schoolvakken. Door deze onzekerheid raakte ze ontmoedigd.

Diagnose

In het ziekenhuis kreeg ze de diagnose Keratoconus, een oogziekte waarbij het hoornvlies krimpt en geleidelijk uitpuilt tot een kegelvorm. Artsen voerden een operatie uit aan één oog en gaven haar een bril. Deze bril hielp haar om mee te doen op school, terwijl ze wachtte op een tweede oogoperatie.

“Zonder de hulp van het ziekenhuis en de sponsors was het mijn moeder nooit allemaal alleen gelukt. Ik ben de artsen van het Kabgayi oogziekenhuis, de donateurs en de mensen die mijn moeder hebben aangemoedigd om mij in een vroeg stadium van mijn symptomen te laten behandelen heel dankbaar. Ik moedig mensen aan om zich zo vroeg mogelijk te laten onderzoeken en behandelen, want uitstel kan leiden tot volledige blindheid”.

Een nieuwe toekomst

In de landen waar SeeYou werkt, zoals Rwanda, worden veel kinderen onnodig blind. Soms door armoede, soms door oogletsel dat niet behandeld wordt of omdat ouders de oogzorg voor hun kinderen niet kunnen betalen. De gevolgen zijn groot. Naar school gaan is vaak niet meer mogelijk en een baan krijgen op latere leeftijd wordt heel moeilijk.

Elke geslaagde behandeling of operatie betekent dat een kind opnieuw kan beginnen en weer hoop heeft voor de toekomst. Help jij mee?