25% van de wereldbevolking heeft een vorm van slechtziendheid. En maar liefst 36 miljoen mensen wereldwijd zijn blind. Een groot deel van deze groep komt uit Sub-Sahara Afrika en Zuid-Azië. En hun zicht kan in 80% van de gevallen hersteld worden.

Kok Optiek weet maar al te goed hoe goede oogzorg het verschil kan maken in een mensenleven.

“In Nederland is op het gebied van oogzorg zoveel mogelijk. Je kunt de meest geavanceerde kijkoplossingen bieden aan klanten. Door ons in te zetten voor SeeYou, willen wij ons steentje bijdragen om dit ook mogelijk te maken op plekken in de wereld waar armoede is, waar het niet vanzelfsprekend is om een goede kijkoplossing te bieden. Want hun oogzorg is ook een beetje onze zorg.”

Kok Optiek

Samen werken wij aan toegankelijke oogzorg in onder andere Ethiopië en Rwanda. Onze doelen voor 2021 zijn om:

  • 600 oogoperaties uit te voeren;
  • 300 mensen te voorzien van een bril;
  • 3 oogverpleegkundigen op te leiden.

Kok Optiek is Opticien voor de Wereld en draagt een steentje bij door het zicht terug te geven aan mensen met een handicap.

“Opdat degenen, die niet zien, zien mogen”

Johannes 9:39