Neseret Ayere (32) werkt als public health officer in een ziekenhuis in Ethiopië waar het Every Life Matters-project draait. “In drie jaar tijd zijn we een rolmodel geworden voor de omgeving”, deelt Neseret mee. “Onze medische zorg is nu ook toegankelijk voor mensen met een beperking. We hebben managers, medewerkers en politici getraind in inclusieve communicatie, er is een toegankelijk toilet geplaatst en paden zijn verbreed. Voorheen ontvingen we hier maandelijks twee tot drie mensen met een beperking. Inmiddels zijn dat er ruim 600!” 

Medische zorg voor iedereen!

Veel mensen met een handicap hebben géén toegang tot medische zorg. Samen met hen, lokale zorgverleners en maatschappelijke organisaties werken we aan toegankelijke ziekenhuizen in Rwanda en Ethiopië. Help jij mee?