Mensen met een handicap behoren tot de meest kwetsbare groepen in de Cambodjaanse samenleving. Zij hebben vaak geen gelijke toegang tot onderwijs, opleiding en werk. Door dit gebrek aan kansen zijn zij vaak niet in staat volledig deel te nemen in de samenleving. Discriminatie van mensen met een handicap blijft bestaan en in combinatie met stigmatisering (inclusief zelfstigmatisering) wordt de uitsluiting van mensen met een handicap verder verankerd in de Cambodjaanse samenleving. 

Het doel van dit project is het verbeteren van de inclusie van mensen met een handicap in campagnes voor verkeersveiligheid en planningsprocessen in de werkgebieden van het Cambodjaanse Rode Kruis. 

Resultaten project ‘Disability Inclusion in Road Safety’ 

Resultaat 1: Bevordering van de participatie van mensen met een handicap bij het bepleiten van de toegang tot wegeninfrastructuur en openbare gebouwen/diensten. 

 • Toegankelijkheidsaudits van wegeninfrastructuur en openbare gebouwen zijn uitgevoerd. Naar aanleiding van deze audits zijn er 5 rolstoelhellingen gebouwd waarvan 1 in school en 4 in openbare gebouwen. 
 • 1 slachtoffer van een verkeersongeval is doorverwezen naar het Provinciaal Centrum voor Revalidatie (PRC) voor fysieke revalidatie. 

Resultaat 2: Ervoor zorgen dat jongeren met een handicap worden ondersteund, kansen krijgen en in staat worden gesteld een actieve rol te spelen in jeugdclubs, zowel als leden als leiders, en actief betrokken te zijn bij de bevordering van verkeersveiligheid en de integratie van gehandicapten op school, in openbare ruimten en in de gemeenschap. 

 • 43 van de 599 CRC-jongeren en -vrijwilligers zijn mensen met een handicap die in scholen en gemeenschappen kennis over verkeersveiligheid, de inclusie van mensen met een handicap en humanitaire activiteiten te verstrekken. 
 • 40 activiteiten ter bevordering van verkeersveiligheid en bewustwording over de inclusie van mensen met een handicap zijn uitgevoerd door Rode Kruis jongeren in januari-juni 2021. Hiermee zijn 45.024 mensen op school en in de gemeenschappen bereikt. 
 • 4 bewustwordingssessies zijn georganiseerd door CRC over de integratie van mensen met een handicap in verkeersveiligheid met 373 participanten waaronder studenten, dorpelingen, chauffeurs en werknemers.  
 • 60 sociale bewustmakingsactiviteiten zijn er georganiseerd via de sociale media van CRC over de inclusie van mensen met een handicap in de verkeersveiligheid. Tot nu toe hebben 69.741 mensen deze berichten bekeken. 

Resultaat 3: Versterking van de capaciteit van het CRC-personeel en van het materiaal op het gebied van inclusie van mensen met een handicap door middel van netwerken met verkeersveiligheids- en gehandicaptennetwerken en de particuliere sector. 

 • 8 trainingen (waarvan 1 online) zijn gegeven aan in totaal 531 CRC medewerkers (vrijwilligers en jongeren) over verkeersveiligheid en inclusie van mensen met een handicap. 

Resultaat 4: Vergroting van de capaciteit van CRC op het gebied van bewustwording en inclusie van mensen met een handicap en het bevorderen van integratie van mensen met een handicap in alle projecten en op bedrijfstakniveau. 

 • Printen van inclusie folders (20.000 stuks) en stickers (30.000 stuks). 
 • Onder 25 CRC kantoren zijn de ‘inclusie-materialen’ verspreid. 
 • 1 campagne ‘Red levens en voorkom handicaps door verkeersongevallen’ in de provincie Svay Rieng uitgevoerd tijdens het Chinees Nieuwjaar van 9 februari. Hieraan hebben 455 mensen deelgenomen, waaronder studenten, dorpsbewoners, automobilisten en overheidspersoneel. 
 • Tijdens een bijeenkomst op 10 maart 2021 zijn ‘good practices’ van de Road Safety programma gedeeld met leden van de Rode Kruisbeweging in Azië-Pacific en Zuid-Azië. 

Andere resultaten: 

 • 10 mensen met een handicap hebben voedsel, geld en een hygiënekit ontvangen van CRC in Pursat, als onderdeel van COVID-19 noodhulp. 
 • De projectcoördinator van Light for the World Cambodja heeft 2 trainingen (online) bijgewoond, namelijk: 1) Verkeersveiligheidstraining verzorgd door de universiteit van Delft in Nederland. 2) Een training over hoe je een inclusieve en interactieve online vergadering organiseert, gefaciliteerd door SeeYou.