SeeYou Foundation startte in najaar 2017, in samenwerking met het bisdom van Kabgayi, een programma voor Inclusief Onderwijs. Het streefdoel is dat kinderen met een visuele beperking samen met leeftijdsgenoten in de klas zitten. 

De medewerkers van het team Inclusief Onderwijs van het bisdom Kabgayi ontmoeten dagelijks kinderen met visuele problemen. Vanuit de ervaringen in de testfase, weten we dat bepaalde ouders hun slechtziende kinderen niet goed kunnen begeleiden, door onwetendheid en armoede. In de Rwandese samenleving is het dragen van een bril en oogzorg een illusie voor de armere bevolking. Ze beschouwen dit als een ‘luxe’ voor de rijken. Daardoor worden er vele kinderen met een visuele beperking niet bereikt. 

SeeYou Foundation en de partners zorgen ervoor dat deze kinderen de nodige medische, technische en pedagogische begeleiding krijgen via het programma Inclusief Onderwijs. 

Resultaten project ‘Inclusief Onderwijs’ 

  • In het eerste semester van 2021 werden 98 kinderen begeleid naar Kabgayi Eye Unit (het oogziekenhuis in Rwanda), waarvan zestien nieuwe kinderen. Deze kinderen kregen de nodige optische hulpmiddelen: 30 kinderen kregen een bril, acht kinderen een vergrootglas en twaalf kinderen een telescoop. 
  • De eerste zes maanden van 2021 zijn de huisbezoeken en individuele begeleiding van 138 kinderen intensief hervat. De kinderen hadden in 2020, een jaar geteisterd door COVID-19, maar liefst zes tot acht maanden (afhankelijk van de regio) thuis moeten doorbrengen vanwege de preventieve maatregelingen. 
  • In februari 2021 was er een overleg tussen vertegenwoordigers van Handicap International en SeeYou Foundation waar de uitdagingen voor de optimalisering van de projecten werden besproken. 
  • Er was een online bijeenkomst tussen de leden van het team Inclusief Onderwijs en SeeYou Foundation. Hier werd ingezet op de online opleiding van de rondreizende leerkrachten, de nationale strategie en de sociale opvolging van slechtziende kinderen. 
  • In april vond een fysieke meeting plaats tussen het team Inclusief Onderwijs en de onderwijsdirecteuren van de districten Muhanga, Ruhanga, Nyanza, Kamonyi. 
  • In juni werd de online opleiding voor rondtrekkende leerkrachten georganiseerd onder begeleiding van de experts Kris Passchyn en Ann Lovenniers.